APDM-bloggen har slått seg sammen med Edda Sandkasse siden vi til sammen er blitt Amedia Utvikling. Følg pilen til ny blogg.

Nettlesergradering desember 2012

Da er tiden inne for å ta farvel med Internet Explorer 7, som herved er x-gradert. Det vil si at all testing i IE7 opphører, og at man derfor med stor sannsynlighet vil oppleve at nyere komponenter og løsninger vi lager rett og slett ikke vil virke i IE7.

IE7 ble forøvrig lansert i oktober 2006, ¾ år før Apple lanserte iPhone, så det er en gammel traver som nå blir stedt til hvile.

15. november i år kommer Google til å kutte all støtte for Internet Explorer 8. Hos oss går vi ikke like drastisk til verks, men vi kommer nok til å b-gradere IE8 i løpet av neste år – noe som kan være greit å forberede seg på.

Verd å merke seg er at IE10 har kommet inn på listen, i første omgang w-gradert, som vil si at vi regner med den vil få en betydelig brukermasse etterhvert, og at vi derfor begynner som smått å teste i IE10.

Når det gjelder øvrige nettlesere gjør vi ikke noen endringer i denne omgang, men fortsetter å forholde oss til siste versjon av Chrome, Firefox, Safari og Opera.

Stjernene viser hvilken plattform vi tester de ulike webleserne på.

Firefox Safari Opera Chrome IE7 IE8 IE9 IE10
Windows A* A* A* X A* A* W
Mac A A* A A
Linux A A

Fullstendig forklaring av symbolene

Fremtidens avisleser

Den teknologiske utviklingen vil ikke redde mediebransjen dersom det ikke skapes innhold det er behov for

Anne Jacobsen, Analysesjef A-pressen

Artiklene, sakene, debatten og innleggene som beskriver og diskuterer avisenes fremtid har vært mange det siste året. Svært mange. De har ofte hatt det påfallende fellestrekk at ”noe” skal redde avisene. Dette ”noe” har variert litt, men har gjerne handlet om momsreform, e-aviser, pressestøtte, ny medielov, mobilvekst, betalingsmur og for ikke å glemme den kanskje mest omtalte sist år; en storstilt og entusiastisk ipad-satsing. Til tross for at dette er svært viktige rammebetingelser for fremtidens medier, er det greit å erkjenne at diskusjonen i alt for liten grad, og alt for sjeldent, handler om lesernes behov. Like lite som ipad-satsingen har skapt revolusjonerende omveltninger i nordmenns avislesing, vil det som nå står på trappene gjøre det. Det er på høy tid å stikke fingeren i jorden: Ingenting av dette vil redde noe som helst dersom vi ikke skaper innhold det er behov for.

Dette er vanskelig. Det er mye vanskeligere å utrede et behov, enn å utrede pressestøtte. Som bransje har vi derfor andre, mer håndgripelige, forklaringer på opplagsnedgangen, der vi viser til at folk ikke lenger har tid til avislesing, og at ulike sosiale medier overtar som arena for debatt og livsløp. Til slutt er det gjerne den digitale satsingen som fremstilles som den virkelig store trusselen mot avisenes opplag. Tilgang på (gratis) nettavis har kannibalisert papiravisen og gitt røde tall i opplagsregnskapet. Men det er ingen grunn til å legge skylden på nettavisene eller den digitale satsingen alene. Dette bildet er langt fra entydig.

Fra et analyseperspektiv ser vi ganske klare sammenhenger for avisene i A-pressen knyttet til hvordan de løser det digitale oppdraget. Aviser med god digital vekst og posisjon har i snitt bedre tilfredshet og lojalitet blant sine lesere, høyere husstandsdekning i sine nedslagsfelt, flere daglig lesere på papir, og høyere relasjonsscore. De fleste av disse har også for lengst passert VG Nett i sine utgiverområder, og i tillegg: De har ikke noen dårligere opplagsutvikling enn øvrige aviser med svakere digital posisjon.

Men før man nå iler til med ”slik er det ikke for min avis”,- la meg få nyansere. Det er nemlig ikke hipp som happ hvilken type lesere vi har. Analyser på gruppen som kun leser nettaviser avslører raskt at denne verken er særlig lojal, tilfreds eller betalingsvillig. Han eller hun abonnerer sjeldent på noen avis overhodet – verken lokalaviser eller andre aviser.
Gruppen som leser kun papiravis på den andre siden inneholder riktignok en del trofaste kjernelesere og abonnenter, men også de mer sporadiske jobb-leserne med et langt mer perifert forhold til avisen.

Det er kombinasjonsleseren som er ønskelig! Han eller hun som besøker avisens digitale versjoner flere ganger i løpet av dagen, i tillegg til å ha behov for papiravisen. Dette er den mest tilfredse og lojale leseren. Dette er abonnenten! Hun er ikke alltid enkel å forstå, for hun er gjerne en helt annen type leser, med andre behov og annet fokus, når hun leser papiravisen, enn det hun er når hun senere på ettermiddagen eller kvelden leser nettavisen.

Tilbake til gruppen av aviser som lykkes digitalt. Disse avisene har et annet fellestrekk: De har en stor andel – nettopp – kombinasjonslesere. For å kunne tilby disse relevant innhold gjennom dagen må alle avisens kanaler utvikles. Det fordrer ikke bare en grundig forståelse av mediets dynamikk og levekår gjennom døgnet, men også leserens! I tillegg er det viktig å ha klart for seg at behovet ikke nødvendigvis skapes av teknologien – det er teknologien som muliggjør tilfredsstillelse av behov.

En virkelig vekker fikk vi i en av våre frafallsanalyser da vi fikk følgende melding fra en mangeårig abonnent: ”Det var ikke meningen å si opp avisen. Jeg glemte å betale regningen, og så stoppet den bare å komme. Men nå merker jeg at jeg slett ikke har savnet den. Jeg har ikke engang lagt merke til at den har uteblitt.”
DET er trusselen for avisene – uavhengig av plattform. Det er slik vi mister abonnentene våre – ikke fordi vi har satset på nettavisen.

For det er først når vi har satt til side og avkreftet alle (bortforklarende) hypoteser at det er tid for å ta inn over seg hva problemet egentlig dreier seg om; Vi må skape behov for avisens innhold. Enn om vi hadde møtt denne utfordringen med samme entusiasme og forventning vi møtte fjorårets ipad-satsing med.

Kronikk i Dagens Næringsliv, tirsdag 10. juli 2012

Stilling ledig som Produktsjef fotball

Fotballinteressert? Nyhetsinteressert? Brenner du for nettutvikling? Ønsker du jobbe med cutting-edge teknologi i bransjens beste utviklingsavdeling? Da har vi Norges kanskje mest spennende stilling ledig.

Les mer…

Ledig engasjement som IT-supportmedarbeider

A-pressen Digitale Medier består av virksomheter innen områdene salg, rubrikk, katalog, teknologisk utvikling og nisjer samt de lokale nettavisene. Med god kompetanse innen disse ulike områdene har A-pressen utviklet en sterk posisjon i det flermediale markedet, og favner en svært bred del av Norges befolkning.For mer informasjon se www.apdm.no .

APDM Support
Vi søker supportmedarbeider og du vil være en del av APDMs supportavdeling. Stillingen vil innbefatte support for våre brukere i diverse system knyttet til publiseringen av nettavisene og andre nettjenester, dokumentasjon av våre løsninger samt testing og annet oppsett. Avdelingen bistår A-pressens aviser.
Les mer…

Nettlesergradering februar 2012

Det er litt over et år siden sist vi publiserte forrige oppdatering av nettlesergraderingen vår i APDM, og vi har gjort noen viktige justeringer siden sist:

Internet Explorer 7 er nå nedgradert til B. Det vil i praksis si at det tillates en viss degradering av design og funksjonalitet, men at kjernefunksjonalitet og innhold skal være på plass.

Internet Explorer 9 har blitt oppgradert fra W til A, som vil si at den nå offisielt er fullt støttet.

Firefox, Safari og Opera er endret fra spesifikke versjoner til “siste versjon”.

NB! Siste versjon av graderingstabellen ble publisert i desember 2012.

Stjernene viser hvilken plattform vi tester de ulike webleserne på.

Firefox Safari Opera Chrome IE6 IE7 IE8 IE9
Windows A* A* A* X B* A* A*
Mac A A* A A
Linux A A

Fullstendig forklaring av symbolene

Vi søker frilans skjermdesigner til løpende oppdrag våren 2012

Vi er på jakt etter en selvgående frilanser som kan bistå med designassistanse i løpende utviklingsprosjekter, har minimum et par års erfaring fra å designe for skjerm, et sikkert visuelt blikk og sans for detaljer, har kjennskap til CSS, Photoshop – og tilstøtende herligheter.

Les mer…

APDM søker Teamleder for brukeropplevelse (UX) og Interaksjonsdesigner

A-pressen Digitale Medier er et miljø sammensatt av mennesker som er genuint opptatt av alle sider av nettpublisering. Vi skal bli flere, og søker til hovedkontoret i Oslo 

  • et erfarent UX-hode som både vil være med å flytte grenser og å ta ansvar for å bygge opp en slagkraftig usabilityavdeling
  • en sulten interaksjonsdesigner som har lyst å jobbe med medie-Norges beste utviklingsavdeling
Les mer…

Fleirmedial debattløysing for nett og papir

Firda Media utvikla i vinter saman med APDM ei fleirmedial løysing på dekning av valet 2011. Ti aviser i A-pressen bruker denne på å dekke valet i 106 kommunar og 8 fylke. Kort fortalt er løysinga slik:

  • opprette ein blogg der alle politikarar og velgjarar i ein kommune kan skrive, samt ein blogg for fylkestinget
  • alle politikarar som vil komme på trykk i avisa skrive innlegg i sonene, innlegg på epost taes ikkje i mot
  • ei origosone høster alle desse innlegga, bilda, kommentarane i ei samlesone som du finn på avisnavn.no/val, eksempelvis firda.no/val2011.
  • sona er kopla opp mot det redaksjonelle papiravisverktøyet Saxo, noko som gjer at avisa slepp å klippe og lime, men kan hente inn innlegg til papirsidene.

Dette er ei flott løysing for dei avisene som dekker fleire kommunar. Ikkje berre blir det ein innkanal fra politikarar og lesarar til papiravis, det er også ein gyllen moglegheit for politikarane å laga seg ein digital debattarena som kan vare

ei stund.

Firda si valsone ser slik ut:

Kart med statistikk som viser raskt kva kommune som er mest aktiv.

Dette vart ei litt tidkrevande og dyr løysing å kopiere. Derfor vart vi litt mindre spandable på dei resterande avisene, men ikkje desto mindre brukarvenlege. Her er TA si løysing med sine 18 kommunar:

Kommunevåpen med lenke til kommunesonene

Uansett design, så er det innhaldet som kjem inn og korleis avisa nyttar dette som er viktigst. Det er ikkje akkurat lett å få folk til å endra vanar og bruke nye løysingar. Noko vi veit hjelper er å:

  1. signalisere tydeleg kva for ei satsing avisa har, både med omtale i papir, på nett. Eit gjennomgåande design og fast plassering på nett.
  2. bruke sosiale skills og invitere dei politikarane ein kjenner inn i dei ulike sonene. Bruk heile avisa sitt nettverk, samt promotering på fb og twitter.
  3. i omtale i papir og på nett, repetere korleis folk skal sjølve bidra for å komme på trykk.

Her er nokre bilde med gode ekstra tips til å få liv i sonene:

Bildeserie med 5 bilder — bla ved å trykke på pilene

Desse fem avisene er dei som nyttar den fleirmediale valsone-modellen.

Les gjerne Eirik Grane fortelja om valmodulen i nettsamfunnet sitt Fjordaglimt.

APDM søker utviklere som vil bygge moderne webapplikasjoner

Vi er et miljø av dedikerte og genuint interesserte mennesker, og vi skal bli flere. APDM søker utviklere som vil være med og flytte grenser for HTML-baserte webapplikasjoner og tilhørende backendtjenester.
Les mer…

Nå slår vi på neste generasjons internett

Den 26. oktober gjorde vi en omfattende test for å finne ut om våre lesere ville få problemer ved innføringen av IPv6 (som også kalles neste generasjons internett). Testen gikk så bra at vi fra og med i dag gjør endringen permanent.

Les mer…

blogg.apdm.no

Følges av 79 medlemmer.

Blogg.apdm.no tar opp alt som kan være av interesse for folk som jobber i, med og rundt nettavisene i A-pressen.

Temaer:
- nettavisenes fremtid
- dos and don’ts i avissammenheng
- annonser og nettannonsering generelt
- statistikk
- undersøkelser
- Escenic og malverket
- teknisk infrastruktur Mer om sonen

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.

Origo blogg.apdm.no er en sone på Origo. Les mer
Kom og jobb med oss!
Nettlesergradering
Annonse

Nye bilder