Viser arkivet for stikkord utvikler

APDM søker utviklere som vil bygge moderne webapplikasjoner

Vi er et miljø av dedikerte og genuint interesserte mennesker, og vi skal bli flere. APDM søker utviklere som vil være med og flytte grenser for HTML-baserte webapplikasjoner og tilhørende backendtjenester.
Les mer…

A-pressen Digitale Medier søker senior systemutvikler

A-pressen Digitale Medier (APDM) samler de digitale satsingene til Norges nest største mediekonsern under én paraply. Selskapets sentrale utviklingsavdeling A-pressen Interaktiv har høye ambisjoner og bidrar til kraftig vekst for konsernets digitale plattformer. Den rette personen vil gå inn i et av de mest kompetente og ambisiøse miljøene innen digital medieutvikling i Norge.

Vår utviklingsavdeling består i dag av 13 utviklere, designer og interaksjonsdesigner samt innleide konsulenter. Teamet består av seniorer og juniorer med ulik kompetanse – fra frontend til backend. Vi har kontor i Oslo og Bergen, og en avdeling i Thailand er under etablering i samarbeid med ABC Startsiden.

Utviklingsteamet jobber under klare, forutsigbare rammer ved hjelp av smidig prosjektmetodikk (Scrum) – med langsiktige målsetninger. Arbeidet foregår i tett samspill med produktutviklere, designer og interaksjonsdesigner.

Våre tekniske løsninger er modulariserte, slik at vi kan konsentrere oss om en mindre del av systemet ad gangen. Kjerneteknologien er Java. Vi bygger i stor grad på open source komponenter – bl.a.: Jetty, jQuery, Spring, Solr, Varnish. Nettavisene publiseres med Escenic CMS. Applikasjoner vi har utviklet inhouse er bl.a. rubrikkløsninger for lokaltorg og zett.no, fotball live, skattesøk, videokonvertering samt hele presentasjonslaget for A-pressens nettaviser.

Vi søker en person til Osloavdelingen som, med et solid faglig fundament og et antall års erfaring med Javautvikling, er interessert i å utvikle sine allerede betydelige kunnskaper som utvikler innenfor rammene av et erfarent og leveransedyktig miljø.

Dette er en jobb med spennende muligheter for deg som har lyst til å jobbe med:

 • Mange nettsteder og mye trafikk
 • Javabaserte webapplikasjoner
 • HTTP og Caching (vi utnytter standardene til fulle for å oppnå effektiv caching og rask oppdatering av avisene på samme tid).

Som senior forventes du spesielt å bidra i arkitekturdiskusjoner, forbedring av utviklingsmiljøet og opplæring av andre. Vi ser etter deg som har evnen til å gjøre andre gode. Aktuelle kandidater behersker trolig ett eller flere programmeringspråk i tillegg til Java, og har erfaring med et utvalg av teknologiene vi bruker i våre løsninger:

Serverteknologi:

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • ActiveMQ
 • Solr
 • Jetty
 • Varnish
 • CruiseControl
 • Subversion
 • Git
 • PrinceXML
 • Escenic

Standarder:

 • XHTML og HTML5
 • CSS og CSS3
 • HTTP
 • SQL
 • ESI (Edge Side Include)
 • JSTL
 • Cache Channels
 • Webservices
 • REST
 • XSLT

Rammeverk:

 • Spring (spring-mvc, spring-jdbc, spring-orm, spring-jms, etc)
 • Hibernate
 • Apache Camel
 • Freemarker
 • XStream
 • Wurfl
 • Apache Tiles
 • Apache CXF
 • Slf4j
 • SemiSpace
 • Junit
 • jQuery

Byggeverktøyet vi bruker er Maven2. Vårt foretrukne IDE er IntelliJ, men valg av personlige utviklingsverktøy er i stor grad opp til den enkelte utvikler.

A-pressen Digitale Medier tilbyr et faglig sterkt miljø med gode utviklingsmuligheter. Du vil ha reell mulighet til å påvirke både tekniske veivalg og konkrete løsninger. Størrelsen på brukermassen, og trøkket som dette medfører, gir interessante utfordringer og mulighet for elegante og skalerbare løsninger. Samtidig vil du gå inn i et trivelig og uformelt miljø med stor takhøyde og med en sunn respekt for at du skal ha et liv også utenfor jobben.

For mer informasjon om stillingen, kontakt teknisk leder Simen Graff Jenssen, simen@apdm.no. Søknad sendes på epost til stillingledig@apdm.no.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: Snarest.

A-pressen Digitale Medier søker utviklere i Bergen og Oslo

A-pressen Digitale Medier (APDM) samler de digitale satsingene til Norges nest største mediekonsern under én paraply. Selskapets sentrale utviklingsavdeling A-pressen Interaktiv har høye ambisjoner og bidrar til kraftig vekst for konsernets digitale plattformer. De riktige personene vil gå inn i et av de mest kompetente og ambisiøse miljøene innen digital medieutvikling i Norge.  

Vår utviklingsavdeling består i dag av 11 utviklere, designer og interaksjonsdesigner samt innleide konsulenter. Teamet består av seniorer og juniorer med ulik kompetanse – fra frontend til backend. Vi har kontor i Oslo og Bergen, og en avdeling i Thailand er under etablering.

Utviklingsteamet jobber under klare, forutsigbare rammer ved hjelp av smidig prosjektmetodikk (Scrum) – med langsiktige målsetninger. Arbeidet foregår i tett samspill med produktutviklere, designer og interaksjonsdesigner.

Våre løsninger bygges i stor grad på open source komponenter – bl.a.: Jetty, jQuery, Spring, Solr, Varnish. Nettavisene publiseres med Escenic CMS. Applikasjoner vi har utviklet inhouse er bl.a. rubrikkløsninger for lokaltorg og zett.no, fotball live, skattesøk, videokonvertering samt hele presentasjonslaget for A-pressens nettaviser.

Vi skal bli flere, både i Bergen og Oslo. Om du er senior eller nyutdannet vet vi ikke, men vi tror du har lyst til å jobbe med løsninger som innebærer:

 • Mange nettsteder og mye trafikk
 • Javabaserte webapplikasjoner
 • HTTP og Caching (vi utnytter standardene til fulle for å oppnå effektiv caching og rask oppdatering av avisene på samme tid).
 • Javascript
 • jQuery
 • XHTML
 • CSS
 • Solr
 • Rest
 • HTML5 og CSS3
 • Comet
 • Java spaces

A-pressen Digitale Medier tilbyr et faglig sterkt miljø med gode utviklingsmuligheter. Du vil ha reell mulighet til å påvirke både tekniske veivalg og konkrete løsninger. Samtidig vil du gå inn i et trivelig og uformelt miljø med stor takhøyde og med en sunn respekt for at du skal ha et liv også utenfor jobben.

For mer informasjon om stillingene, kontakt teknisk leder Simen Graff Jenssen, simen@apdm.no.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: Snarest.