Viser arkivet for stikkord stilling

Stilling ledig som Produktsjef fotball

Fotballinteressert? Nyhetsinteressert? Brenner du for nettutvikling? Ønsker du jobbe med cutting-edge teknologi i bransjens beste utviklingsavdeling? Da har vi Norges kanskje mest spennende stilling ledig.

Les mer…

Ledig engasjement som IT-supportmedarbeider

A-pressen Digitale Medier består av virksomheter innen områdene salg, rubrikk, katalog, teknologisk utvikling og nisjer samt de lokale nettavisene. Med god kompetanse innen disse ulike områdene har A-pressen utviklet en sterk posisjon i det flermediale markedet, og favner en svært bred del av Norges befolkning.For mer informasjon se www.apdm.no .

APDM Support
Vi søker supportmedarbeider og du vil være en del av APDMs supportavdeling. Stillingen vil innbefatte support for våre brukere i diverse system knyttet til publiseringen av nettavisene og andre nettjenester, dokumentasjon av våre løsninger samt testing og annet oppsett. Avdelingen bistår A-pressens aviser.
Les mer…

APDM søker Teamleder for brukeropplevelse (UX) og Interaksjonsdesigner

A-pressen Digitale Medier er et miljø sammensatt av mennesker som er genuint opptatt av alle sider av nettpublisering. Vi skal bli flere, og søker til hovedkontoret i Oslo 

 • et erfarent UX-hode som både vil være med å flytte grenser og å ta ansvar for å bygge opp en slagkraftig usabilityavdeling
 • en sulten interaksjonsdesigner som har lyst å jobbe med medie-Norges beste utviklingsavdeling
Les mer…

APDM søker utviklere som vil bygge moderne webapplikasjoner

Vi er et miljø av dedikerte og genuint interesserte mennesker, og vi skal bli flere. APDM søker utviklere som vil være med og flytte grenser for HTML-baserte webapplikasjoner og tilhørende backendtjenester.
Les mer…

A-pressen Digitale Medier søker senior systemutvikler

A-pressen Digitale Medier (APDM) samler de digitale satsingene til Norges nest største mediekonsern under én paraply. Selskapets sentrale utviklingsavdeling A-pressen Interaktiv har høye ambisjoner og bidrar til kraftig vekst for konsernets digitale plattformer. Den rette personen vil gå inn i et av de mest kompetente og ambisiøse miljøene innen digital medieutvikling i Norge.

Vår utviklingsavdeling består i dag av 13 utviklere, designer og interaksjonsdesigner samt innleide konsulenter. Teamet består av seniorer og juniorer med ulik kompetanse – fra frontend til backend. Vi har kontor i Oslo og Bergen, og en avdeling i Thailand er under etablering i samarbeid med ABC Startsiden.

Utviklingsteamet jobber under klare, forutsigbare rammer ved hjelp av smidig prosjektmetodikk (Scrum) – med langsiktige målsetninger. Arbeidet foregår i tett samspill med produktutviklere, designer og interaksjonsdesigner.

Våre tekniske løsninger er modulariserte, slik at vi kan konsentrere oss om en mindre del av systemet ad gangen. Kjerneteknologien er Java. Vi bygger i stor grad på open source komponenter – bl.a.: Jetty, jQuery, Spring, Solr, Varnish. Nettavisene publiseres med Escenic CMS. Applikasjoner vi har utviklet inhouse er bl.a. rubrikkløsninger for lokaltorg og zett.no, fotball live, skattesøk, videokonvertering samt hele presentasjonslaget for A-pressens nettaviser.

Vi søker en person til Osloavdelingen som, med et solid faglig fundament og et antall års erfaring med Javautvikling, er interessert i å utvikle sine allerede betydelige kunnskaper som utvikler innenfor rammene av et erfarent og leveransedyktig miljø.

Dette er en jobb med spennende muligheter for deg som har lyst til å jobbe med:

 • Mange nettsteder og mye trafikk
 • Javabaserte webapplikasjoner
 • HTTP og Caching (vi utnytter standardene til fulle for å oppnå effektiv caching og rask oppdatering av avisene på samme tid).

Som senior forventes du spesielt å bidra i arkitekturdiskusjoner, forbedring av utviklingsmiljøet og opplæring av andre. Vi ser etter deg som har evnen til å gjøre andre gode. Aktuelle kandidater behersker trolig ett eller flere programmeringspråk i tillegg til Java, og har erfaring med et utvalg av teknologiene vi bruker i våre løsninger:

Serverteknologi:

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • ActiveMQ
 • Solr
 • Jetty
 • Varnish
 • CruiseControl
 • Subversion
 • Git
 • PrinceXML
 • Escenic

Standarder:

 • XHTML og HTML5
 • CSS og CSS3
 • HTTP
 • SQL
 • ESI (Edge Side Include)
 • JSTL
 • Cache Channels
 • Webservices
 • REST
 • XSLT

Rammeverk:

 • Spring (spring-mvc, spring-jdbc, spring-orm, spring-jms, etc)
 • Hibernate
 • Apache Camel
 • Freemarker
 • XStream
 • Wurfl
 • Apache Tiles
 • Apache CXF
 • Slf4j
 • SemiSpace
 • Junit
 • jQuery

Byggeverktøyet vi bruker er Maven2. Vårt foretrukne IDE er IntelliJ, men valg av personlige utviklingsverktøy er i stor grad opp til den enkelte utvikler.

A-pressen Digitale Medier tilbyr et faglig sterkt miljø med gode utviklingsmuligheter. Du vil ha reell mulighet til å påvirke både tekniske veivalg og konkrete løsninger. Størrelsen på brukermassen, og trøkket som dette medfører, gir interessante utfordringer og mulighet for elegante og skalerbare løsninger. Samtidig vil du gå inn i et trivelig og uformelt miljø med stor takhøyde og med en sunn respekt for at du skal ha et liv også utenfor jobben.

For mer informasjon om stillingen, kontakt teknisk leder Simen Graff Jenssen, simen@apdm.no. Søknad sendes på epost til stillingledig@apdm.no.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: Snarest.

A-pressen Digitale Medier søker produktsjefer

A-pressen Digitale Medier (APDM) samler de digitale satsingene til Norges nest største mediekonsern under én paraply. Selskapets sentrale utviklingsavdeling har høye mål og bidrar til kraftig vekst for konsernets digitale plattformer.  De vi ansetter vil bli del av et av de mest kompetente og ambisiøse miljøene innen digital medieutvikling i Norge. 

Vi søker etter:

 • Produktsjef nettavis
 • Produktsjef sosiale medier
 • Produktsjef nye inntekter

(mer om de enkelte stillingene under)

For mer informasjon om samtlige tre stillinger, ta kontakt med Leder for produktutvikling, Pål Nedregotten, på telefon 90 89 91 90. Søknad sendes på epost til stillingledig@apdm.no innen utgangen av torsdag 15. april.

Stillingene ligger til APDMs utviklingsavdeling (A-pressen interaktiv), en sentral enhet i konsernet med ansvar for innovasjon, produkt- og forretningsutvikling, samt teknisk utvikling og drift av A-pressens 50 lokale nettaviser.

Våre produktsjefer er kompetansemessige spydspisser for hele konsernet innen sine områder, og rollene er svært synlige. Du vil måles på evnen til å skape trafikk og generere inntekter innenfor ditt område.

Som produktsjef vil du ha:

 • Ansvar for et spesifikt produktområde og være limet mellom de kommersielle og redaksjonelle miljøene på den ene siden, og det tekniske utviklingsmiljøet på den andre.
 • Følge opp, innhente og bearbeide ønsker om produktforbedringer og nyskaping fra de lokale mediehusene og øvrige deler av organisasjonen, for å omsette dette til produktstrategi og utviklingsplaner.
 • Kontinuerlig dialog med de tekniske ressursene for justering og evaluering underveis i utviklingsprosessen.
 • Ansvar for utrulling i lokalavisene med dertil hørende veiledning og løpende evaluering når et produkt er klart for lansering og skal ut til forbrukeren (gjennom våre nettaviser).
 • Et tett samspill med ledergruppen, designere, utviklere og andre produktsjefer, samt mennesker som vil ha bruksanalyse som sitt hovedfelt. Du vil være en av de viktigste premissgiverne for de løpende utviklingsprioriteringene innen ditt produktområde. 

Du må være i stand til å ha et helhetsperspektiv på samspillet mellom redaksjonelt produkt, kommersielle flater og tjenester, men også forståelse for de vesentlige detaljene som gir suksess på nettet. Idealkandidaten for alle stillingene har en kombinasjon av redaksjonell, kommersiell og teknisk bakgrunn – men vi er klar over at svært få personer har denne profilen. Interesse, nyskjerrighet, lærenemhet og kommunikasjonsevner kunne kompensere for manglende erfaring fra ett av områdene.

Produktsjefene rapporterer til leder for produktutvikling.

Vi benytter Scrum som arbeidsmetodikk på teknisk side, og jobber med å innføre LEAN som overordnet prinsipp for produktutvikling.

Rollene vi ønsker å besette er:

Produktsjef nettavis

De lokale nettavisene er navnet og det digitale limet i vår produktportefølje. Det er gjennom nettavisene alle våre andre produkter distribueres og får trafikk. Ditt ansvar er å sørge for at våre nettaviser opprettholder og styrker den posisjonen i lokalsamfunnene som lokalavisa alltid har hatt på papir.

Du vil følge opp redaksjonelle arbeidsformer, samspill mellom nett- og papirutgaver, redigering og desking – og ikke minst hvordan floraen av nye produkter og endringer i hovedproduktet implementeres og tas i bruk. Men du vil også måles på i hvor stor grad den trafikken vi skaper gjennom våre redaksjonelle produkter og tjenester skaper inntjening for avisene.

Oppfølging av måleparametre (trafikk, brukermønstre, inntekter), benchmarking og utrulling av nye produkter er et bærende element av jobben – og dermed også løpende dialog med de lokale nettavisene.  

En slik tett kontakt krever sterk kunnskap om og demonstrert kompetanse på hvordan skrive og designe for nett, samt dyp forståelse for nettbruk og nettjournalistikk. Erfaring fra lokal nettavisdrift en fordel, men ikke et krav. 

Et annet viktig ansvarsområde for stillingen er utvikling innen mobile plattformer og de kommende mediebrett-plattformene, og vi ønsker spesifikt at du skal bidra sterkt til å utforske robuste forretningsmodeller for innholdsbaserte tjenester. Som produktsjef nettavis vil du være sentral i utviklingen av produkter som er viktige for hele konsernet A-pressen.

Foruten den daglige oppfølgingen av de aktivitetene vi allerede gjør på mobile plattformer, vil hovedoppgaven være å initiere nye prosjekter og bygge vår kompetanse innen området. Dessuten må du jobbe tett med de andre produktsjefene og miljøene ute i avisene for å sikre at de tar et mobilt perspektiv innover seg i sine prosjekter.

Du må helst ha redaksjonell bakgrunn, men stillingen forutsetter at du også har et kommersielt og teknisk blikk.

Produktsjef sosiale medier 

A-pressen digitale medier ønsker å konvertere tradisjonelle passive avislesere til aktive avisbrukere. Gjennom Origo.no har vi skapt funksjonalitet som øker avisenes dialog med leserne, og gitt rom for nye redaksjonelle og kommersielle tjenester. I dag bruker cirka 15 prosent av våre lesere Origo direkte eller indirekte (gjennom lokalavisen). Vi ønsker å styrke andelen betraktelig. 

Dagens nettaviser er blitt arenaer for lesernes digitale liv (gjennom lokale- og tematiske blogger, debatter, bildedeling og kalendere m.m). Vi vil  videreutvikle disse møteplassene og dyrke frem større engasjement hos leserne våre.  Vi ønsker også å styrke papiravisene gjennom økt brukerinvolvering. For tiden kjører vi tre omfattende pilotprosjekter der vi bruker Origo som et verktøy for å knytte brukerdeltakelse til papirutgavene av avisene våre.  

Origo er et sosialt og lokasjonsbasert verktøy som fungerer i samspill med andre sosiale tjenester som f.eks. Twitter og Facebook. 

Produktsjef for sosiale medier har ansvar for løpende produktutvikling, implementering av verktøyene fra Origo (og andre sosiale verktøy) og hvordan disse anvendes til å styrke lokalavisenes posisjon gjennom brukerdeltakelse. Vi kjører nå flere utviklingsløp som på ulike måter integrerer verktøyene fra Origo sømløst med nettavisene.

En viktig oppgave vil i tillegg være å identifisere hvordan de sosiale mediene kan bidra til å styrke inntjeningen til våre nettaviser. En verdifull egenskap vil også være å kommunisere mulighetene i sosiale verktøy til redaksjonelle og kommersielle miljøene i avisene. 

Vi ser etter en person med god redaksjonell forståelse og erfaring. Det er en forutsetning at du har en inngående forståelse for sosiale medier, og har ideer og lyst til å bruke ny teknologi i samspill med tradisjonelle medier for rekruttere avisbrukere og påvirke morgendagens journalistikk. 

Du vil jobbe i et miljø som har lang erfaring med bruk av sosiale medier i redaksjonelle tjenester. 

Produktsjef nye inntekter

I dag lever vi nærmeste utelukkende av annonseinntekter på våre nettprodukter. I fremtiden ønsker vi å lage produkter og tjenester som også gir oss andre inntektsstrømmer.

Produktsjef nye innteker vil få som mandat å sikre at vi utvikler og implementerer slike tjenester, og at vi gir tjenestene den røktingen som skal til for å lykkes over tid. Tjenestene vi ser for oss spenner fra rent redaksjonelle konsepter der vi tar betalt fra brukerne til kommersielle applikasjoner der det står en leverandør eller en annonsør bak. Noen ganger vil det være redaksjonen du må få med deg, andre ganger annonseavdelingene. Veldig ofte begger deler.

For å gi produktsjefen en kick-start har vi etablert et tett partnerskap med vår søsteorganisasjon Nettavisen (som A-pressen digitale medier eier sammen med Hjemmet Mortensen), som allerede har implementert et spekter av slike tjenester med god inntjening. Vi vil lansere en del allerede før den nye produktsjefen er på plass – og det vil dermed være inntektsstrømmer å følge opp fra dag èn.

Arbeidet med nye inntekter krever god forståelse for redaksjonelle prioriteringer og tekniske muligheter, men først og fremst må du være analytisk, kommersielt kreativ og ha gode kommunikasjonsevner: Du skal både håndtere en bred flora av eksterne partnere, og mestre å selge inn tjenestene til våre egne mediehus slik at de bidrar med det løftet som skal til for å lykkes.

A-pressen Digitale Medier søker utviklere i Bergen og Oslo

A-pressen Digitale Medier (APDM) samler de digitale satsingene til Norges nest største mediekonsern under én paraply. Selskapets sentrale utviklingsavdeling A-pressen Interaktiv har høye ambisjoner og bidrar til kraftig vekst for konsernets digitale plattformer. De riktige personene vil gå inn i et av de mest kompetente og ambisiøse miljøene innen digital medieutvikling i Norge.  

Vår utviklingsavdeling består i dag av 11 utviklere, designer og interaksjonsdesigner samt innleide konsulenter. Teamet består av seniorer og juniorer med ulik kompetanse – fra frontend til backend. Vi har kontor i Oslo og Bergen, og en avdeling i Thailand er under etablering.

Utviklingsteamet jobber under klare, forutsigbare rammer ved hjelp av smidig prosjektmetodikk (Scrum) – med langsiktige målsetninger. Arbeidet foregår i tett samspill med produktutviklere, designer og interaksjonsdesigner.

Våre løsninger bygges i stor grad på open source komponenter – bl.a.: Jetty, jQuery, Spring, Solr, Varnish. Nettavisene publiseres med Escenic CMS. Applikasjoner vi har utviklet inhouse er bl.a. rubrikkløsninger for lokaltorg og zett.no, fotball live, skattesøk, videokonvertering samt hele presentasjonslaget for A-pressens nettaviser.

Vi skal bli flere, både i Bergen og Oslo. Om du er senior eller nyutdannet vet vi ikke, men vi tror du har lyst til å jobbe med løsninger som innebærer:

 • Mange nettsteder og mye trafikk
 • Javabaserte webapplikasjoner
 • HTTP og Caching (vi utnytter standardene til fulle for å oppnå effektiv caching og rask oppdatering av avisene på samme tid).
 • Javascript
 • jQuery
 • XHTML
 • CSS
 • Solr
 • Rest
 • HTML5 og CSS3
 • Comet
 • Java spaces

A-pressen Digitale Medier tilbyr et faglig sterkt miljø med gode utviklingsmuligheter. Du vil ha reell mulighet til å påvirke både tekniske veivalg og konkrete løsninger. Samtidig vil du gå inn i et trivelig og uformelt miljø med stor takhøyde og med en sunn respekt for at du skal ha et liv også utenfor jobben.

For mer informasjon om stillingene, kontakt teknisk leder Simen Graff Jenssen, simen@apdm.no.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: Snarest.

Stilling ledig som interaksjonsdesigner

Vil du være med å forme medievanene til over en million lesere i uka? Vil du være med å påvirke nettutviklingen i Norges nest største mediehus? Vil du jobbe med unike problemstillinger og med løsninger som ligger helt i forkant av bransjen, både nasjonalt og internasjonalt?

Som interaksjonsdesigner vil du få ansvaret for brukeropplevelsen på A-pressens lokale nettaviser, både på web og mobil, og vil inngå i et team av produktutviklere, grafisk designer og web-utviklere. Vi ser etter noen som kan jobbe aktivt med både utforming av nye produkter og forbedring av eksisterende i tett samhandling med produktutviklere og ledelse.

Du vil jobbe med metodikker som user stories og personas, og lage trådskisser på basis av dem. Dersom du er i stand til å implementere både trådskisser og designskisser i (x)HTML, CSS og JavaScript vil det være en fordel – selv om det ikke er et absolutt krav. Vi forventer uansett at du har et godt visuelt blikk.

Stillingen er spennende og faglig utfordrende – og den riktige personen vil ha rike muligheter for å få utnyttet kompetansen sin til fulle. Samtidig vil du gå inn i et utviklingsmiljø som er tuftet på kontinuerlig erfaringsdeling og læring – hvor det både er lov til å prøve seg og tillatt å feile.

A-pressen Interaktiv legger vekt på gode faglige og personlige rammevilkår for alle sine ansatte. Utviklingsteamet jobber under klare, forutsigbare rammer ved hjelp av en etablert, smidig prosjektmetodikk (Scrum) – med langsiktige målsetninger. Som ansatt i API vil du jobbe i et miljø bestående av både bransjenestorer og skarpe juniorer – og du vil ha en reell mulighet til å påvirke både tekniske veivalg og konkrete løsninger. Samtidig vil du gå inn i et trivelig og uformelt miljø med stor takhøyde og med en sunn respekt for at du skal ha et liv også utenfor jobben.

Arbeidssted i Oslo sentrum.

Informasjon om stillingen fås ved å kontakte Kanalsjef for nettavis i A-pressen, Pål Nedregotten. Telefon: 90899190, e-post: paal@api.no

Søknad med CV kan sendes til Stein Håvard Pedersen i rekrutteringsselskapet Dignus på e-post: stein@dignus.no

 • Søknadsfrist: snarest

A-pressen Interaktiv (API) har en sentral rolle i utviklingen av nye mediekanaler i mediekonsernet A-pressen. Per i dag drifter, utvikler og administrerer API et nettverk av 56 nettaviser, 56 mobile nettaviser og streamingtjenester for lokal-tv og lokalradio. API drifter også medieløsninger for aviser utenfor konsernet.

Stilling ledig som grensesnittsprogrammerer

Vil du være med å forme medievanene til en million lesere i uka? Vil du være med å påvirke nettutviklingen i Norges nest største mediehus? Vil du jobbe med unike problemstillinger og med løsninger som ligger helt i forkant av bransjen, både nasjonalt og internasjonalt?

Som grensesnittprogrammerer (frontend-utvikler) i A-pressen Interaktiv vil du jobbe i et team bestående av grafisk designer, interaksjonsdesigner og utviklere, og det er en klar fordel dersom du har et godt visuelt blikk – og gjerne også har erfaring som webdesigner. Du vil jobbe med teknologier som (x)HTML, XML, JSON, JavaScript og ikke minst CSS. API setter nettleserkompatibilitet høyt, og du må ha et bevisst forhold til at koden du skriver skal følge gjeldende standarder (W3C), samt fungere på alle moderne nettlesere. Du må også ha et bevisst forhold til testing av koden din i ulike browsere.

Stillingen er spennende og faglig utfordrende – og den riktige personen vil ha rike muligheter for å få utnyttet kompetansen sin til fulle. Samtidig vil du gå inn i et utviklingsmiljø som er tuftet på kontinuerlig erfaringsdeling og læring – hvor det både er lov til å prøve seg og tillatt å feile.

A-pressen Interaktiv legger vekt på gode faglige og personlige rammevilkår for alle sine ansatte. Utviklingsteamet jobber under klare, forutsigbare rammer ved hjelp av en etablert, smidig prosjektmetodikk (Scrum) – med langsiktige målsetninger. Som ansatt i API vil du jobbe i et miljø bestående av både bransjenestorer og skarpe juniorer – og du vil ha en reell mulighet til å påvirke både tekniske veivalg og konkrete løsninger. Samtidig vil du gå inn i et trivelig og uformelt miljø med stor takhøyde og med en sunn respekt for at du skal ha et liv også utenfor jobben.

Arbeidssted i Oslo sentrum.

Informasjon om stillingen fås ved å kontakte teknisk sjef, Simen Graff Jenssen på e-post: simen@api.no, eller telefon 90567149.

Søknad med CV kan sendes til Stein Håvard Pedersen i rekrutteringsselskapet Dignus på e-post: stein@dignus.no

 • Søknadsfrist: snarest

A-pressen Interaktiv (API) har en sentral rolle i utviklingen av nye mediekanaler i mediekonsernet A-pressen. Per i dag drifter, utvikler og administrerer API et nettverk av 56 nettaviser, 56 mobile nettaviser og streamingtjenester for lokal-tv og lokalradio. API drifter også medieløsninger for aviser utenfor konsernet.