Viser arkivet for stikkord oppgradering

A-pressen Interaktiv oppfordrer alle IE6-brukere til å oppgradere

FINN.no har tatt initiativ til en nasjonal kampanje for å få norske brukere til å oppgradere nettleseren sin fra den langt tilårskomne Internet Explorer 6.0 (IE6) til mer moderne nettlesere.

Dette er en bransjeoppfordring som vi i A-pressen Interaktiv på det sterkeste støtter, og som vi ønsker å bidra til.

Internet Explorer 6.0 er programvare fra 2001, og er i dag det største hinderet for at vi som nettaktører kan utvikle moderne nett-tjenester. Den legger klare begrensninger på brukeropplevelsen (i tillegg til å lide under svak sikkerhet), og er et direkte hinder for at brukerne skal kunne ta del i den rike opplevelsen som nettet kan by på.

Dette er en diger utfordring for hele nettbransjen, uavhengig av geografisk beliggenhet eller konkurransesituasjon. Eksempelvis oppfordret Facebook sine brukere til å oppgradere for mer enn et halvt år siden.

Andelen IE6-brukere synker jevnt og trutt etter hvert som privatpersoner og bedrifter oppgraderer maskinvaren sin – til fordel for mer moderne nettlesere – og nivået vi er på nå gjør tidspunktet riktig for å sette inn et ekstra puff. Nyere versjoner av Internet Explorer, Firefox 3.x, Opera 9.5 og Safari gir alle langt bedre opplevelser enn den IE6 kan levere.

IE6 brukes i dag av litt i overkant av 10% av brukerne våre i helgene, et tall som stiger til ca 17% mandag morgen – noe som skulle indikere at det er bedrifter som utgjør hovedandelen av norske IE6-brukere.

Som aktører i den norske nettmediebransjen ønsker vi å bruke vår tid og krefter på å lage gode nettopplevelser, ikke til å tvinge en åtte år gammel nettleser til å gjøre ting den aldri var ment å gjøre. Det er altfor ofte tilfelle i dag. Vi har en stor mengde spesialkode i nettsidene våre som kun er der for å håndtere IE6. All denne spesialkoden og alle de tekniske krumspringene vi foretar spiser tid og ressurser.

Det ønsker vi å slutte med.

Vi ønsker å bruke vår tid på å lage gode, moderne løsninger som utnytter mulighetene som finnes. Det er i brukernes beste interesse. Det er i avisenes beste interesse. Og det er i den beste interesse for hele den norske nett-bransjen.

Derfor slutter vi i A-pressen Interaktiv oss til FINNs opprop.

Merk også at dette ikke betyr at Internet Explorer 6.0 vil slutte å virke på nettsidene våre – langt derifra. Men det betyr at vi heretter vil tillate at deler av tjenestene våre ikke vises like godt på IE6 som på moderne nettlesere.

Hittil er følgende norske nettsteder med, foruten A-pressens lokalaviser:

  • FINN.no
  • VG.no
  • Eddas lokalaviser
  • Teknisk Ukeblad