Viser arkivet for stikkord nettleserstøtte

Nettlesergradering desember 2012

Da er tiden inne for å ta farvel med Internet Explorer 7, som herved er x-gradert. Det vil si at all testing i IE7 opphører, og at man derfor med stor sannsynlighet vil oppleve at nyere komponenter og løsninger vi lager rett og slett ikke vil virke i IE7.

IE7 ble forøvrig lansert i oktober 2006, ¾ år før Apple lanserte iPhone, så det er en gammel traver som nå blir stedt til hvile.

15. november i år kommer Google til å kutte all støtte for Internet Explorer 8. Hos oss går vi ikke like drastisk til verks, men vi kommer nok til å b-gradere IE8 i løpet av neste år – noe som kan være greit å forberede seg på.

Verd å merke seg er at IE10 har kommet inn på listen, i første omgang w-gradert, som vil si at vi regner med den vil få en betydelig brukermasse etterhvert, og at vi derfor begynner som smått å teste i IE10.

Når det gjelder øvrige nettlesere gjør vi ikke noen endringer i denne omgang, men fortsetter å forholde oss til siste versjon av Chrome, Firefox, Safari og Opera.

Stjernene viser hvilken plattform vi tester de ulike webleserne på.

Firefox Safari Opera Chrome IE7 IE8 IE9 IE10
Windows A* A* A* X A* A* W
Mac A A* A A
Linux A A

Fullstendig forklaring av symbolene

Nettlesergradering februar 2012

Det er litt over et år siden sist vi publiserte forrige oppdatering av nettlesergraderingen vår i APDM, og vi har gjort noen viktige justeringer siden sist:

Internet Explorer 7 er nå nedgradert til B. Det vil i praksis si at det tillates en viss degradering av design og funksjonalitet, men at kjernefunksjonalitet og innhold skal være på plass.

Internet Explorer 9 har blitt oppgradert fra W til A, som vil si at den nå offisielt er fullt støttet.

Firefox, Safari og Opera er endret fra spesifikke versjoner til “siste versjon”.

NB! Siste versjon av graderingstabellen ble publisert i desember 2012.

Stjernene viser hvilken plattform vi tester de ulike webleserne på.

Firefox Safari Opera Chrome IE6 IE7 IE8 IE9
Windows A* A* A* X B* A* A*
Mac A A* A A
Linux A A

Fullstendig forklaring av symbolene

Nettlesergradering desember 2010

Ett år siden sist nå, så her er oppdatert nettlesergradering for APDMs tjenester. Den viktigste endringen er nok at Internet Explorer 6 ikke lenger er en støttet plattform. Dette betyr ikke nødvendigvis at sidene ikke vil virke i IE6, men de vil ikke lenger bli testet med denne nettleseren.

NB! Siste versjon av graderingstabellen ble publisert i desember 2012.

Firefox 3.6 Safari 5.0 Opera 10 Chrome IE6 IE7 IE8 IE9
Windows A* A* A* X A* A* W
Mac A A* A A
Linux A A

For Chrome gjelder tabellen siste offisielle versjon.

A betyr full støtte, B betyr delvis støtte, X betyr usupportert nettleser, og W betyr under overvåking. Stjerne betyr en kombinasjon av nettleser og operativsystem det skal testes for.

Fullstendig forklaring av symbolene

Oppdatert nettlesergradering

Det er et halvt år siden API lanserte oversikten over hvilke nettlesere som støttes og som løsningene skal testes i. Det er derfor på høy tid med en oppdatert oppgave, og den er som i tabellen under.

NB! Siste versjon av graderingstabellen ble publisert i desember 2012.

Graderingstabell september 2009

IE8 IE7 IE6 Firefox 3.x Safari 4 Opera 9.6 Chrome
Windows A* A* B* A* . A* A
Mac . . . A A* A .
Linux . . . A . A .

Betydningen av A, B og * er beskrevet her

Nettleserstøtte

Generelt

API har som mål å følge gjeldende W3-standarder for alle sider vi lager. Ved å følge disse kan vi være ganske sikre på at sidene vil virke etter planen i nettlesere som støtter standardene og i fremtidige nettlesere.

Selv om målet er at sider skal vises likt i alle aktuelle nettlesere er dette ikke mulig eller praktisk. For å få best mulig resultat for flest mulig har vi delt opp nettleserne i forskjellige kategorier.

Vi har delt nettleserne, i kombinasjon med plattform, inn i ett av fire nivåer.

A-nivå – støttede nettlesere

  • Alt innhold og funksjonalitet på siden skal fungere
  • Variasjon i presentasjonen mellom nettlesere skal være minimal
  • CSS som brukes må kunne rendres av den supporterte browseren slik at brukeren får presentert en side med riktig utseende.
  • Variasjon i browsere er ikke til å unngå. I slike situasjoner hvor en må velge hvilke browsere som skal presenteres med den beste funksjonaliteten / presentasjonen, skal man basere valget på hvilket resultat som gavner gjeldende web-standarder og objektiviteten for nettleserstøtte.

B-nivå – delvis støttede nettlesere

  • Alt kjerneinnhold og -funksjonalitet skal fungere
  • Navigasjon skal fungere
  • Nettlesere i dette nivået tillates mer degradering i presentasjon og funksjonalitet enn i nivå A. Degradering skal ikke ekskludere viktig innhold.

W-nivå – nettlesere under overvåking

  • Nettlesere som ennå ikke er offisielt støttet men som vi tror vil kunne bli viktige og som vi derfor bør teste løsninger i.

X-nivå – ikke-støttede nettlesere

  • Ingen støtte eller testing nødvendig

Nettlesere på X-nivå er ofte i en av to kategorier: nettlesere som støtter standardene men er for perifere til at de er på A- eller B-nivå og arkaiske nettlesere som det ikke er verdt å bruke ressurser på. Eksempler på sistnevnte er Internet Explorer 5.x og Netscape 4.×. For førstnevnte kategori vil sidene normalt fungere bra selv om de ikke er aktivt støttet.

Testing

Vi skiller mellom nettlesere som er støttet og de det skal testes i. Listen over nettlesere der løsninger skal testes er kortere enn de som er støttet. Dette skyldes at erfaringsmessig vil testing i noen utvalgte konfigurasjoner avdekke feil også i andre. Feil i støttede konfigurasjoner skal selvfølgelig rettes selv om de ikke alltid testes. Konfigurasjoner som skal testes er markert med en stjerne i tabellen under.

NB! Siste versjon av graderingstabellen ble publisert i desember 2012.

Graderingstabell

IE7 IE6 Firefox 2 Firefox 3 Safari 3 Opera 9.6 IE8 Chrome
Windows XP A B* . . . . . .
Windows Vista A* . . . . . . .
Windows XP/Vista . . B A* . A* W W
Mac . . B A A* A . .
Linux . . B A . A . .

Nettlesere som ikke er merket med A, B eller W i tabellen er i X-nivået.