Viser arkivet for stikkord nettlesere

Nettlesergradering desember 2012

Da er tiden inne for å ta farvel med Internet Explorer 7, som herved er x-gradert. Det vil si at all testing i IE7 opphører, og at man derfor med stor sannsynlighet vil oppleve at nyere komponenter og løsninger vi lager rett og slett ikke vil virke i IE7.

IE7 ble forøvrig lansert i oktober 2006, ¾ år før Apple lanserte iPhone, så det er en gammel traver som nå blir stedt til hvile.

15. november i år kommer Google til å kutte all støtte for Internet Explorer 8. Hos oss går vi ikke like drastisk til verks, men vi kommer nok til å b-gradere IE8 i løpet av neste år – noe som kan være greit å forberede seg på.

Verd å merke seg er at IE10 har kommet inn på listen, i første omgang w-gradert, som vil si at vi regner med den vil få en betydelig brukermasse etterhvert, og at vi derfor begynner som smått å teste i IE10.

Når det gjelder øvrige nettlesere gjør vi ikke noen endringer i denne omgang, men fortsetter å forholde oss til siste versjon av Chrome, Firefox, Safari og Opera.

Stjernene viser hvilken plattform vi tester de ulike webleserne på.

Firefox Safari Opera Chrome IE7 IE8 IE9 IE10
Windows A* A* A* X A* A* W
Mac A A* A A
Linux A A

Fullstendig forklaring av symbolene

Nettlesergradering februar 2012

Det er litt over et år siden sist vi publiserte forrige oppdatering av nettlesergraderingen vår i APDM, og vi har gjort noen viktige justeringer siden sist:

Internet Explorer 7 er nå nedgradert til B. Det vil i praksis si at det tillates en viss degradering av design og funksjonalitet, men at kjernefunksjonalitet og innhold skal være på plass.

Internet Explorer 9 har blitt oppgradert fra W til A, som vil si at den nå offisielt er fullt støttet.

Firefox, Safari og Opera er endret fra spesifikke versjoner til “siste versjon”.

NB! Siste versjon av graderingstabellen ble publisert i desember 2012.

Stjernene viser hvilken plattform vi tester de ulike webleserne på.

Firefox Safari Opera Chrome IE6 IE7 IE8 IE9
Windows A* A* A* X B* A* A*
Mac A A* A A
Linux A A

Fullstendig forklaring av symbolene

Nettlesergradering desember 2010

Ett år siden sist nå, så her er oppdatert nettlesergradering for APDMs tjenester. Den viktigste endringen er nok at Internet Explorer 6 ikke lenger er en støttet plattform. Dette betyr ikke nødvendigvis at sidene ikke vil virke i IE6, men de vil ikke lenger bli testet med denne nettleseren.

NB! Siste versjon av graderingstabellen ble publisert i desember 2012.

Firefox 3.6 Safari 5.0 Opera 10 Chrome IE6 IE7 IE8 IE9
Windows A* A* A* X A* A* W
Mac A A* A A
Linux A A

For Chrome gjelder tabellen siste offisielle versjon.

A betyr full støtte, B betyr delvis støtte, X betyr usupportert nettleser, og W betyr under overvåking. Stjerne betyr en kombinasjon av nettleser og operativsystem det skal testes for.

Fullstendig forklaring av symbolene

Mobilstatistikk for A-pressens nettaviser, april 2010

Apple strammer grepet, iPad kupper andeler lenge før den er lansert, Android går tilbake og – massiv PR ved lansering av iPhone-versjon til tross – knapt nok noen ser ut til å velge Opera på mobil. Vi har oppdatert mobilstatistikken på nettavisene våre.

 • Addendum: Etter en liten spørsmålsrunde på Twitter så har jeg lagt til statistikk som viser iPhones vekst på våre nettaviser siden 1. november. Tallene ligger nederst.

Nytt dypdykk i mobilstatistikken for A-pressens mobile nettaviser og nettaviser (fordi det finnes brukere som foretrekker web-versjonen). Merk at statistikken er i prosent av sidevisninger – ikke i prosent av brukersesjoner, som vi er vant til fra den vanlige nettleserstatistikken.

Merk også følgende: Apriltallene gjelder for siste halvpart av måneden – fordi devicedatabasen til vår statistikkleverandør ble oppdatert da. Med på lasset fulgte da statistikk for iPad og Nokias flaggskip N900

 1. Apples og iPhones dominans stopper ikke opp – men øker. Apple har nå sensasjonelle 85% av alle mobile sidevisninger på A-pressens nettsider (web og mobiltilpassede)
 2. iPad begynner å merkes: med 1,8% er iPad er den tredje største mobile enheten for andre halvpart av april – etter iPhone og iPod Touch. I inngangen til mai er andelen langt større enn tallet som fremkommer her. Dette altså på en enhet som ikke er lansert i Norge.
 3. Android går tilbake! I februar var andelen 2,1% – nå er den på 1,3%. Veldig overraskende, spesielt siden operativsystemet bare blir bedre og bedre og burde etter hvert seile opp til å bli iPhones største utfordrer.
 4. Det er stadig nitriste tall for hhv Opera Mobile og Opera Mini – med under 0,1% andel hver. Det er ikke lenge siden Opera skrøt av hvor mange som hadde installert Opera Mini på iPhone. Vi ser ingen verdens ting til den effekten.
 5. Nokias toppmodell N900 utgjør med 0,2% småtterier av trafikken vår.
 6. Som før: det er i praksis bare fire aktørers mobiler som benyttes av A-pressens lesere: Apples, Nokias, Sony-Ericssons og HTCs. Produsentene Samsung, Blackberry, LG, HP, Palm, Siemens og Motorola har til sammen godt under 1 prosent av markedet.
 7. WindowsMobile er ikke en spiller på den mobile banehalvdelen i det hele tatt. Kun 0,9% av brukerne surfet med en WinMobile i april – og oktoberlanseringen av Windows Mobile 6.5 har ikke hatt noen effekt – snarere tvert om: i september logget vi en prosentandel på 2,9 for WinMobile.

Tallene er gitt med samme forbehold som sist:

 • Statistikken over er for mobilenheter, uavhengig av om de har vært innom mobilsidene eller websidene. Tallene tar altså høyde for begge deler, og redirects til mobilversjonene spiller altså ingen rolle for tallenes del. Vi kan segmentere kun på mobile enheter som har besøkt enten mobilversjonene eller webversjonen, men vi har altså valgt å ikke gjøre det.
 • Statistikken er fra Sitestat, ikke TNS Scores/TNS Mobile. Tallene er ikke “offisielle”, men ut fra det vi kan se når vi sammenlikner TNS’ tall med Sitestat så er de mer enn like nok til at vi kan si at Sitestat-tallene representerer virkeligheten så godt det lar seg gjøre.
 • Mobiltall på dette nivået er så ferskt at de antakelig inneholder feilkilder. Det er en liten andel “unknown” i dataene – dette er et tall vi har fått presset ganske langt ned mot null, men enkelte enheter vil vi dessverre ikke fange opp. Er det perfekt? Antakelig ikke. Android kan for eksempel, dersom brukeren velger å gjøre det, kamuflere seg bak en annen UA-streng.

Grafene under viser:

 • Fordelingen mellom mobilprodusenter
 • Fordelingen mellom mobilmodeller
 • Fordelingen mellom mobile operativsystemer
 • Fordelingen mellom mobile nettlesere

Tallene og grafene, i detalj:

Se regnearkene som grafene er laget på basis av på Google Docs.

Produsent

Mobilmodeller

Mobil-OS

Browsere

Addendum: iPhones vekst fra 1. november 09 til 12. mai 10

Etter en diskusjon på Twitter kom spørsmålet om vi hadde tall på iPhones prosentvise vekst. Det har vi. De siste seks måneder ser den slik ut:

Mobilstatistikk for A-pressens nettaviser, november 2009

Nytt dypdykk i november-mobilstatistikken for A-pressens mobile nettaviser og nettaviser (fordi det finnes brukere som foretrekker web-versjonen). Merk at statistikken er i prosent av sidevisninger – ikke i prosent av brukersesjoner, som vi er vant til fra den vanlige nettleserstatistikken.

 1. Apples og iPhones enorme dominans er blitt større siden september. Apple har hele 67,5 prosent av alle mobile sidevisninger i A-pressenettverket.
 2. Android har dukket opp! 1,5% av brukerne våre i november benytter Android OS-et. Forvent at denne andelen stiger etter hvert som det kommer flere enheter på markedet.
 3. Som i september: det er i praksis bare er fire aktørers mobiler som benyttes av A-pressens lesere: Apples, Nokias, Sony-Ericssons og HTCs. Produsentene Samsung, Blackberry, LG, HP, Palm, Siemens og Motorola har til sammen kun ca 1 prosent av markedet.
 4. Det er stadig triste tall for hhv Opera Mobile og Opera Mini – med kun 0,1% andel hver.
 5. WindowsMobile er ikke en spiller på den mobile banehalvdelen i det hele tatt. Kun 0,9% av brukerne surfet med en WinMobile i november – og oktoberlanseringen av Windows Mobile 6.5 har ikke hatt noen effekt – snarere tvert om: i september logget vi en prosentandel på 2,9 for WinMobile.

Tallene er gitt med samme forbehold som sist:

 • Statistikken over er for mobilenheter, uavhengig av om de har vært innom mobilsidene eller websidene. Tallene tar altså høyde for begge deler, og redirects til mobilversjonene spiller altså ingen rolle for tallenes del. Vi kan segmentere kun på mobile enheter som har besøkt enten mobilversjonene eller webversjonen, men vi har altså valgt å ikke gjøre det.
 • Statistikken er fra Sitestat, ikke TNS Metrix/TNS Mobile. Tallene er ikke “offisielle”, men ut fra det vi kan se når vi sammenlikner TNS’ tall med Sitestat så er de mer enn like nok til at vi kan si at Sitestat-tallene representerer virkeligheten så godt det lar seg gjøre.
 • Mobiltall på dette nivået er så ferskt at de antakelig inneholder feilkilder. Det er enn så lenge et par prosentandeler “unknown” i dataene – før sommeren var dette mye, mye høyere. Vi har jobbet sammen med Sitestat-leverandør Nedstat om å klare å identifisere og redusere denne mengden. Men er det perfekt? Antakelig ikke. Android kan for eksempel, dersom brukeren velger å gjøre det, kamuflere seg bak en annen UA-streng.

Grafene under viser:

 • Fordelingen mellom mobilprodusenter
 • Fordelingen mellom mobilmodeller
 • Fordelingen mellom mobile operativsystemer
 • Fordelingen mellom mobile nettlesere

Tallene og grafene, i detalj:

Siden det plutselig ikke er mulig å lime inn iframes med embeds her, kan dere se tallene i et regneark på Google Docs.

Mobilprodusenter

Mobilmodeller

Mobil-OS

Browsere

Skjermstørrelser

Flash-støtte:

Kamerastøtte:

Mobilstatistikk for A-pressens nettaviser, september 2009

03.10.2009

Med moderne smartelefoner er de mobile nettavisene er i ferd med å bli en naturlig del av nettaviskonsumet – noe som har gitt et nødvendig og spennende skyv i utviklingen av nettaviser som også fungerer på små skjermer.

Men dersom du trodde nettleser/OS-kombinasjoner for normale datamaskiner komplisert, så har du aldri sett nærmere på det mobile landskapet. Det er, for å låne Steve Jobs’ ord om BlueRay, “a bag of hurt”. Eller som en kollega konsist oppsummerte det (med et sitat fra filmen Ford Fairlane), etter å ha utviklet våre egne mobile nettaviser i juni: “like masturbating with a cheese grater: slightly amusing, but mostly painful”.

Som utvikler har du i praksis svært liten kontroll over hvordan utseendet ender opp i andre enden. Heldigvis begynner vi å få statistikk som i det minste gir oss muligheten til å vite litt mer om hva slags mobiler folk bruker – og hvilke egenskaper de har.

Vi har i den forbindelse tatt et dypdykk i september-statistikken for A-pressens mobile nettaviser og nettaviser (fordi det finnes brukere som foretrekker web-versjonen). Merk at statistikken er i prosent av sidevisninger – ikke i prosent av brukersesjoner, som vi er vant til fra den vanlige nettleserstatistikken. Nederst finner du imidlertid dag-for-dag-fordelingen i september mellom mobilprodusentene – målt i nettopp brukersesjoner. Styreforholdet mellom produsentene er imidlertid slående likt sidevisningstallene.

Presisering etter kommentar fra Trygve Lie i kommentarfeltet:

 • Statistikken over er for mobilenheter, uavhengig av om de har vært innom mobilsidene eller websidene. Tallene tar altså høyde for begge deler, og redirects til mobilversjonene spiller altså ingen rolle for tallenes del. Vi kan segmentere kun på mobile enheter som har besøkt enten mobilversjonene eller webversjonen, men vi har altså valgt å ikke gjøre det – nettopp for å unngå den problemstillingen Trygve trekker opp.
 • Statistikken er fra Sitestat, ikke TNS Metrix/TNS Mobile. Tallene er ikke “offisielle”, men ut fra det vi kan se når vi sammenlikner TNS’ tall med Sitestat så er de mer enn like nok til at vi kan si at Sitestat-tallene representerer virkeligheten så godt det lar seg gjøre.
 • Mobiltall på dette nivået er så ferskt at de antakelig inneholder feilkilder. Det er enn så lenge et par prosentandeler “unknown” i dataene – før sommeren var dette mye, mye høyere. Vi har jobbet sammen med Sitestat-leverandør Nedstat om å klare å identifisere og redusere denne mengden. Men er det perfekt? Antakelig ikke. Se for eksempel kommentaren under om at Android kan, dersom brukeren velger å gjøre det, kamuflere seg bak en annen UA-streng.

Grafene under viser:

 • Fordelingen mellom mobilprodusenter
 • Fordelingen mellom mobilmodeller
 • Fordelingen mellom mobile operativsystemer
 • Fordelingen mellom mobile nettlesere

i tillegg har vi sett på

 • Dag-for-dag-fordelingen mellom mobilprodusentene, målt i brukersesjoner

Det finnes flere slående trekk her.

 1. Det ene er Apples og iPhones enorme dominans i den mobile nettbruken. iPhone står alene for halvparten av sidevisningene fra mobil i september.
 2. Det andre slående trekket er at det i praksis bare er fire aktørers mobiler som benyttes av A-pressens lesere: Apples, Nokias, Sony-Ericssons og HTCs. Produsentene Samsung, Blackberry, LG, HP, Palm, Siemens og Motorola har til sammen kun ca 1 prosent av markedet.
 3. Det tredje er at vi kun ser små spor etter de mye omtalte smart-telefonene basert på Googles Andoid, PalmPre/WebOS og Blackberry (som riktignok i liten grad har en tilstedeværelse i det norske markedet). Edit: Androids integrerte browser kan agere Safari – og Android-browseren Steel agerer både Safari og iPhoneOS. Android-brukere kan dermed skjules i iPhone-dataene (takk til @kvisten).
 4. Det fjerde er at Opera Mobile/Opera Mini foretrekkes av en forsvinnende liten del av våre brukere.
 5. Det femte er at WindowsMobile heller ikke har vunnet innpass hos våre brukere. Det gjenstår å se om oktoberlanseringen av Windows Mobile 6.5 har noen effekt, men det er ikke tvil om at storebror på desktoppen er lillebror på mobil.

Tallene og grafene, i detalj:

Mer info om de mindre kjente mobilprodusentene som dukker opp i statistikken:

Mer info om enkelte av MobilOSene:

 • SymbianOS – som blant annet benyttes i Nokias mer avanserte telefoner
 • Series 40 – som benyttes i Nokias “folketelefoner”
 • Proprietary har vi ingen info om – men oddsene er gode for at dette dreier seg om Sony-Ericssons telefoner.

Mer info om de mobile browserne:

 • Safari er Apples nettleser, benyttes av iPhone og iPod Touch, og finnes som WebKit i opensourceformat. Er basis både for S60, PalmPre og Android.
 • S60 er browseren Nokias avanserte telefoner, bruker WebKit (som er opernsourcenavnet på Apples Safari).
 • NetFront brukes blant annet av Sony Ericssons telefoner, Nokias N-Gage og Samsung
 • S40 er også basert på WebKit, og brukes av Nokias “folketelefoner”.
 • Internet Explorer Mobile er det nyeste navnet på Microsofts mobile nettleser
 • Pocket Internet Explorer er en eldre IE-versjon på mobil OS-versjoner før Windows Mobile 5.0.
 • BlackBerryBrowser brukes av BlackBerry-telefonene. Lite utbredt i Norge
 • AndroidBrowser for Googles Android-OS. Basert på WebKit.
 • SEMC-browser brukes blant annet av SonyEricsson K750i og SonyEricsson Z500a
 • Opera Mini er en norsk mobilnettleser som påstås å ha 30 millioner brukere verden over.
 • Opera Mobile er en kraftig, moderne browser for mobile enheter fra samme selskap som lager Opera Mini. Kjører på de fleste telefoner, dog ikke iPhone.
 • Obigo browser kan kjøre på ulike Windows Mobile og S60-terminaler.
 • Openwave finnes i telefoner fra Motorola, Samsung og LG
 • Teleca er det vanskelig å finne konkret info om, men browseren ser ut til å brukes i LG-telefoner. Ser ut til å ha blitt skilt ut av Obigo.
 • S80 var Nokias profftelefonOS, med tilhørende browser, for telefoner som Nokia 9500

Oppdatert nettlesergradering

Det er et halvt år siden API lanserte oversikten over hvilke nettlesere som støttes og som løsningene skal testes i. Det er derfor på høy tid med en oppdatert oppgave, og den er som i tabellen under.

NB! Siste versjon av graderingstabellen ble publisert i desember 2012.

Graderingstabell september 2009

IE8 IE7 IE6 Firefox 3.x Safari 4 Opera 9.6 Chrome
Windows A* A* B* A* . A* A
Mac . . . A A* A .
Linux . . . A . A .

Betydningen av A, B og * er beskrevet her

Nettleserstøtte

Generelt

API har som mål å følge gjeldende W3-standarder for alle sider vi lager. Ved å følge disse kan vi være ganske sikre på at sidene vil virke etter planen i nettlesere som støtter standardene og i fremtidige nettlesere.

Selv om målet er at sider skal vises likt i alle aktuelle nettlesere er dette ikke mulig eller praktisk. For å få best mulig resultat for flest mulig har vi delt opp nettleserne i forskjellige kategorier.

Vi har delt nettleserne, i kombinasjon med plattform, inn i ett av fire nivåer.

A-nivå – støttede nettlesere

 • Alt innhold og funksjonalitet på siden skal fungere
 • Variasjon i presentasjonen mellom nettlesere skal være minimal
 • CSS som brukes må kunne rendres av den supporterte browseren slik at brukeren får presentert en side med riktig utseende.
 • Variasjon i browsere er ikke til å unngå. I slike situasjoner hvor en må velge hvilke browsere som skal presenteres med den beste funksjonaliteten / presentasjonen, skal man basere valget på hvilket resultat som gavner gjeldende web-standarder og objektiviteten for nettleserstøtte.

B-nivå – delvis støttede nettlesere

 • Alt kjerneinnhold og -funksjonalitet skal fungere
 • Navigasjon skal fungere
 • Nettlesere i dette nivået tillates mer degradering i presentasjon og funksjonalitet enn i nivå A. Degradering skal ikke ekskludere viktig innhold.

W-nivå – nettlesere under overvåking

 • Nettlesere som ennå ikke er offisielt støttet men som vi tror vil kunne bli viktige og som vi derfor bør teste løsninger i.

X-nivå – ikke-støttede nettlesere

 • Ingen støtte eller testing nødvendig

Nettlesere på X-nivå er ofte i en av to kategorier: nettlesere som støtter standardene men er for perifere til at de er på A- eller B-nivå og arkaiske nettlesere som det ikke er verdt å bruke ressurser på. Eksempler på sistnevnte er Internet Explorer 5.x og Netscape 4.×. For førstnevnte kategori vil sidene normalt fungere bra selv om de ikke er aktivt støttet.

Testing

Vi skiller mellom nettlesere som er støttet og de det skal testes i. Listen over nettlesere der løsninger skal testes er kortere enn de som er støttet. Dette skyldes at erfaringsmessig vil testing i noen utvalgte konfigurasjoner avdekke feil også i andre. Feil i støttede konfigurasjoner skal selvfølgelig rettes selv om de ikke alltid testes. Konfigurasjoner som skal testes er markert med en stjerne i tabellen under.

NB! Siste versjon av graderingstabellen ble publisert i desember 2012.

Graderingstabell

IE7 IE6 Firefox 2 Firefox 3 Safari 3 Opera 9.6 IE8 Chrome
Windows XP A B* . . . . . .
Windows Vista A* . . . . . . .
Windows XP/Vista . . B A* . A* W W
Mac . . B A A* A . .
Linux . . B A . A . .

Nettlesere som ikke er merket med A, B eller W i tabellen er i X-nivået.