Viser arkivet for stikkord ledig

APDM søker utviklere som vil bygge moderne webapplikasjoner

Vi er et miljø av dedikerte og genuint interesserte mennesker, og vi skal bli flere. APDM søker utviklere som vil være med og flytte grenser for HTML-baserte webapplikasjoner og tilhørende backendtjenester.
Les mer…

A-pressen Digitale Medier søker senior systemutvikler

A-pressen Digitale Medier (APDM) samler de digitale satsingene til Norges nest største mediekonsern under én paraply. Selskapets sentrale utviklingsavdeling A-pressen Interaktiv har høye ambisjoner og bidrar til kraftig vekst for konsernets digitale plattformer. Den rette personen vil gå inn i et av de mest kompetente og ambisiøse miljøene innen digital medieutvikling i Norge.

Vår utviklingsavdeling består i dag av 13 utviklere, designer og interaksjonsdesigner samt innleide konsulenter. Teamet består av seniorer og juniorer med ulik kompetanse – fra frontend til backend. Vi har kontor i Oslo og Bergen, og en avdeling i Thailand er under etablering i samarbeid med ABC Startsiden.

Utviklingsteamet jobber under klare, forutsigbare rammer ved hjelp av smidig prosjektmetodikk (Scrum) – med langsiktige målsetninger. Arbeidet foregår i tett samspill med produktutviklere, designer og interaksjonsdesigner.

Våre tekniske løsninger er modulariserte, slik at vi kan konsentrere oss om en mindre del av systemet ad gangen. Kjerneteknologien er Java. Vi bygger i stor grad på open source komponenter – bl.a.: Jetty, jQuery, Spring, Solr, Varnish. Nettavisene publiseres med Escenic CMS. Applikasjoner vi har utviklet inhouse er bl.a. rubrikkløsninger for lokaltorg og zett.no, fotball live, skattesøk, videokonvertering samt hele presentasjonslaget for A-pressens nettaviser.

Vi søker en person til Osloavdelingen som, med et solid faglig fundament og et antall års erfaring med Javautvikling, er interessert i å utvikle sine allerede betydelige kunnskaper som utvikler innenfor rammene av et erfarent og leveransedyktig miljø.

Dette er en jobb med spennende muligheter for deg som har lyst til å jobbe med:

 • Mange nettsteder og mye trafikk
 • Javabaserte webapplikasjoner
 • HTTP og Caching (vi utnytter standardene til fulle for å oppnå effektiv caching og rask oppdatering av avisene på samme tid).

Som senior forventes du spesielt å bidra i arkitekturdiskusjoner, forbedring av utviklingsmiljøet og opplæring av andre. Vi ser etter deg som har evnen til å gjøre andre gode. Aktuelle kandidater behersker trolig ett eller flere programmeringspråk i tillegg til Java, og har erfaring med et utvalg av teknologiene vi bruker i våre løsninger:

Serverteknologi:

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • ActiveMQ
 • Solr
 • Jetty
 • Varnish
 • CruiseControl
 • Subversion
 • Git
 • PrinceXML
 • Escenic

Standarder:

 • XHTML og HTML5
 • CSS og CSS3
 • HTTP
 • SQL
 • ESI (Edge Side Include)
 • JSTL
 • Cache Channels
 • Webservices
 • REST
 • XSLT

Rammeverk:

 • Spring (spring-mvc, spring-jdbc, spring-orm, spring-jms, etc)
 • Hibernate
 • Apache Camel
 • Freemarker
 • XStream
 • Wurfl
 • Apache Tiles
 • Apache CXF
 • Slf4j
 • SemiSpace
 • Junit
 • jQuery

Byggeverktøyet vi bruker er Maven2. Vårt foretrukne IDE er IntelliJ, men valg av personlige utviklingsverktøy er i stor grad opp til den enkelte utvikler.

A-pressen Digitale Medier tilbyr et faglig sterkt miljø med gode utviklingsmuligheter. Du vil ha reell mulighet til å påvirke både tekniske veivalg og konkrete løsninger. Størrelsen på brukermassen, og trøkket som dette medfører, gir interessante utfordringer og mulighet for elegante og skalerbare løsninger. Samtidig vil du gå inn i et trivelig og uformelt miljø med stor takhøyde og med en sunn respekt for at du skal ha et liv også utenfor jobben.

For mer informasjon om stillingen, kontakt teknisk leder Simen Graff Jenssen, simen@apdm.no. Søknad sendes på epost til stillingledig@apdm.no.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: Snarest.

A-pressen Digitale Medier søker utviklere i Bergen og Oslo

A-pressen Digitale Medier (APDM) samler de digitale satsingene til Norges nest største mediekonsern under én paraply. Selskapets sentrale utviklingsavdeling A-pressen Interaktiv har høye ambisjoner og bidrar til kraftig vekst for konsernets digitale plattformer. De riktige personene vil gå inn i et av de mest kompetente og ambisiøse miljøene innen digital medieutvikling i Norge.  

Vår utviklingsavdeling består i dag av 11 utviklere, designer og interaksjonsdesigner samt innleide konsulenter. Teamet består av seniorer og juniorer med ulik kompetanse – fra frontend til backend. Vi har kontor i Oslo og Bergen, og en avdeling i Thailand er under etablering.

Utviklingsteamet jobber under klare, forutsigbare rammer ved hjelp av smidig prosjektmetodikk (Scrum) – med langsiktige målsetninger. Arbeidet foregår i tett samspill med produktutviklere, designer og interaksjonsdesigner.

Våre løsninger bygges i stor grad på open source komponenter – bl.a.: Jetty, jQuery, Spring, Solr, Varnish. Nettavisene publiseres med Escenic CMS. Applikasjoner vi har utviklet inhouse er bl.a. rubrikkløsninger for lokaltorg og zett.no, fotball live, skattesøk, videokonvertering samt hele presentasjonslaget for A-pressens nettaviser.

Vi skal bli flere, både i Bergen og Oslo. Om du er senior eller nyutdannet vet vi ikke, men vi tror du har lyst til å jobbe med løsninger som innebærer:

 • Mange nettsteder og mye trafikk
 • Javabaserte webapplikasjoner
 • HTTP og Caching (vi utnytter standardene til fulle for å oppnå effektiv caching og rask oppdatering av avisene på samme tid).
 • Javascript
 • jQuery
 • XHTML
 • CSS
 • Solr
 • Rest
 • HTML5 og CSS3
 • Comet
 • Java spaces

A-pressen Digitale Medier tilbyr et faglig sterkt miljø med gode utviklingsmuligheter. Du vil ha reell mulighet til å påvirke både tekniske veivalg og konkrete løsninger. Samtidig vil du gå inn i et trivelig og uformelt miljø med stor takhøyde og med en sunn respekt for at du skal ha et liv også utenfor jobben.

For mer informasjon om stillingene, kontakt teknisk leder Simen Graff Jenssen, simen@apdm.no.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: Snarest.

Stilling ledig som interaksjonsdesigner

Vil du være med å forme medievanene til over en million lesere i uka? Vil du være med å påvirke nettutviklingen i Norges nest største mediehus? Vil du jobbe med unike problemstillinger og med løsninger som ligger helt i forkant av bransjen, både nasjonalt og internasjonalt?

Som interaksjonsdesigner vil du få ansvaret for brukeropplevelsen på A-pressens lokale nettaviser, både på web og mobil, og vil inngå i et team av produktutviklere, grafisk designer og web-utviklere. Vi ser etter noen som kan jobbe aktivt med både utforming av nye produkter og forbedring av eksisterende i tett samhandling med produktutviklere og ledelse.

Du vil jobbe med metodikker som user stories og personas, og lage trådskisser på basis av dem. Dersom du er i stand til å implementere både trådskisser og designskisser i (x)HTML, CSS og JavaScript vil det være en fordel – selv om det ikke er et absolutt krav. Vi forventer uansett at du har et godt visuelt blikk.

Stillingen er spennende og faglig utfordrende – og den riktige personen vil ha rike muligheter for å få utnyttet kompetansen sin til fulle. Samtidig vil du gå inn i et utviklingsmiljø som er tuftet på kontinuerlig erfaringsdeling og læring – hvor det både er lov til å prøve seg og tillatt å feile.

A-pressen Interaktiv legger vekt på gode faglige og personlige rammevilkår for alle sine ansatte. Utviklingsteamet jobber under klare, forutsigbare rammer ved hjelp av en etablert, smidig prosjektmetodikk (Scrum) – med langsiktige målsetninger. Som ansatt i API vil du jobbe i et miljø bestående av både bransjenestorer og skarpe juniorer – og du vil ha en reell mulighet til å påvirke både tekniske veivalg og konkrete løsninger. Samtidig vil du gå inn i et trivelig og uformelt miljø med stor takhøyde og med en sunn respekt for at du skal ha et liv også utenfor jobben.

Arbeidssted i Oslo sentrum.

Informasjon om stillingen fås ved å kontakte Kanalsjef for nettavis i A-pressen, Pål Nedregotten. Telefon: 90899190, e-post: paal@api.no

Søknad med CV kan sendes til Stein Håvard Pedersen i rekrutteringsselskapet Dignus på e-post: stein@dignus.no

 • Søknadsfrist: snarest

A-pressen Interaktiv (API) har en sentral rolle i utviklingen av nye mediekanaler i mediekonsernet A-pressen. Per i dag drifter, utvikler og administrerer API et nettverk av 56 nettaviser, 56 mobile nettaviser og streamingtjenester for lokal-tv og lokalradio. API drifter også medieløsninger for aviser utenfor konsernet.

Stilling ledig som grensesnittsprogrammerer

Vil du være med å forme medievanene til en million lesere i uka? Vil du være med å påvirke nettutviklingen i Norges nest største mediehus? Vil du jobbe med unike problemstillinger og med løsninger som ligger helt i forkant av bransjen, både nasjonalt og internasjonalt?

Som grensesnittprogrammerer (frontend-utvikler) i A-pressen Interaktiv vil du jobbe i et team bestående av grafisk designer, interaksjonsdesigner og utviklere, og det er en klar fordel dersom du har et godt visuelt blikk – og gjerne også har erfaring som webdesigner. Du vil jobbe med teknologier som (x)HTML, XML, JSON, JavaScript og ikke minst CSS. API setter nettleserkompatibilitet høyt, og du må ha et bevisst forhold til at koden du skriver skal følge gjeldende standarder (W3C), samt fungere på alle moderne nettlesere. Du må også ha et bevisst forhold til testing av koden din i ulike browsere.

Stillingen er spennende og faglig utfordrende – og den riktige personen vil ha rike muligheter for å få utnyttet kompetansen sin til fulle. Samtidig vil du gå inn i et utviklingsmiljø som er tuftet på kontinuerlig erfaringsdeling og læring – hvor det både er lov til å prøve seg og tillatt å feile.

A-pressen Interaktiv legger vekt på gode faglige og personlige rammevilkår for alle sine ansatte. Utviklingsteamet jobber under klare, forutsigbare rammer ved hjelp av en etablert, smidig prosjektmetodikk (Scrum) – med langsiktige målsetninger. Som ansatt i API vil du jobbe i et miljø bestående av både bransjenestorer og skarpe juniorer – og du vil ha en reell mulighet til å påvirke både tekniske veivalg og konkrete løsninger. Samtidig vil du gå inn i et trivelig og uformelt miljø med stor takhøyde og med en sunn respekt for at du skal ha et liv også utenfor jobben.

Arbeidssted i Oslo sentrum.

Informasjon om stillingen fås ved å kontakte teknisk sjef, Simen Graff Jenssen på e-post: simen@api.no, eller telefon 90567149.

Søknad med CV kan sendes til Stein Håvard Pedersen i rekrutteringsselskapet Dignus på e-post: stein@dignus.no

 • Søknadsfrist: snarest

A-pressen Interaktiv (API) har en sentral rolle i utviklingen av nye mediekanaler i mediekonsernet A-pressen. Per i dag drifter, utvikler og administrerer API et nettverk av 56 nettaviser, 56 mobile nettaviser og streamingtjenester for lokal-tv og lokalradio. API drifter også medieløsninger for aviser utenfor konsernet.