Viser arkivet for stikkord jørgenwahlberg

Foredrag fra GoOpen 2010 - "Hjelp vi må prodsette"

Utviklingsleder Jørgen Wahlberg holdt foredrag om hvordan A-pressen Digitale Medier jobber med å balansere hyppige produksjonssettinger mot stabilitet på dagens GoOpen-konferanse.

Foredraget finner du her:

Hjelp, vi må prodsette!

GoOpen 2010

Utviklingsleder Jørgen Wahlberg i A-pressen Digitale Medier foredrar på GoOpen 2010 om å balansere hyppige produksjonssettinger mot stabilitet.

Fra GoOpens vaskeseddel:

“Når man utvikler nettaviser er det en utfordring å balansere hensynet til stabilitet og ønsket om hyppige endringer i en løsning. Jørgen Wahlberg viser eksempler på hva A-pressen sammen med Linpro har gjort for å gjøre både driftere, utviklere og avisene mindre nervøse når endringene skal settes i produksjon.”