Viser arkivet for stikkord grensesnittprogrammerer

Stilling ledig som grensesnittsprogrammerer

Vil du være med å forme medievanene til en million lesere i uka? Vil du være med å påvirke nettutviklingen i Norges nest største mediehus? Vil du jobbe med unike problemstillinger og med løsninger som ligger helt i forkant av bransjen, både nasjonalt og internasjonalt?

Som grensesnittprogrammerer (frontend-utvikler) i A-pressen Interaktiv vil du jobbe i et team bestående av grafisk designer, interaksjonsdesigner og utviklere, og det er en klar fordel dersom du har et godt visuelt blikk – og gjerne også har erfaring som webdesigner. Du vil jobbe med teknologier som (x)HTML, XML, JSON, JavaScript og ikke minst CSS. API setter nettleserkompatibilitet høyt, og du må ha et bevisst forhold til at koden du skriver skal følge gjeldende standarder (W3C), samt fungere på alle moderne nettlesere. Du må også ha et bevisst forhold til testing av koden din i ulike browsere.

Stillingen er spennende og faglig utfordrende – og den riktige personen vil ha rike muligheter for å få utnyttet kompetansen sin til fulle. Samtidig vil du gå inn i et utviklingsmiljø som er tuftet på kontinuerlig erfaringsdeling og læring – hvor det både er lov til å prøve seg og tillatt å feile.

A-pressen Interaktiv legger vekt på gode faglige og personlige rammevilkår for alle sine ansatte. Utviklingsteamet jobber under klare, forutsigbare rammer ved hjelp av en etablert, smidig prosjektmetodikk (Scrum) – med langsiktige målsetninger. Som ansatt i API vil du jobbe i et miljø bestående av både bransjenestorer og skarpe juniorer – og du vil ha en reell mulighet til å påvirke både tekniske veivalg og konkrete løsninger. Samtidig vil du gå inn i et trivelig og uformelt miljø med stor takhøyde og med en sunn respekt for at du skal ha et liv også utenfor jobben.

Arbeidssted i Oslo sentrum.

Informasjon om stillingen fås ved å kontakte teknisk sjef, Simen Graff Jenssen på e-post: simen@api.no, eller telefon 90567149.

Søknad med CV kan sendes til Stein Håvard Pedersen i rekrutteringsselskapet Dignus på e-post: stein@dignus.no

  • Søknadsfrist: snarest

A-pressen Interaktiv (API) har en sentral rolle i utviklingen av nye mediekanaler i mediekonsernet A-pressen. Per i dag drifter, utvikler og administrerer API et nettverk av 56 nettaviser, 56 mobile nettaviser og streamingtjenester for lokal-tv og lokalradio. API drifter også medieløsninger for aviser utenfor konsernet.