Viser arkivet for stikkord apple

Mobilstatistikk juni 2010

iPad er et sofaprodukt, og mobil + iPad komplementerer tidsbruken på nettavisene. En kort gjennomgang av den mobile statistikksituasjonen på A-presseavisene før ferien gir et interessant bilde om hvordan mobilutbredelsen utvikler seg..

Les mer…

Mobilstatistikk for A-pressens nettaviser, april 2010

Apple strammer grepet, iPad kupper andeler lenge før den er lansert, Android går tilbake og – massiv PR ved lansering av iPhone-versjon til tross – knapt nok noen ser ut til å velge Opera på mobil. Vi har oppdatert mobilstatistikken på nettavisene våre.

 • Addendum: Etter en liten spørsmålsrunde på Twitter så har jeg lagt til statistikk som viser iPhones vekst på våre nettaviser siden 1. november. Tallene ligger nederst.

Nytt dypdykk i mobilstatistikken for A-pressens mobile nettaviser og nettaviser (fordi det finnes brukere som foretrekker web-versjonen). Merk at statistikken er i prosent av sidevisninger – ikke i prosent av brukersesjoner, som vi er vant til fra den vanlige nettleserstatistikken.

Merk også følgende: Apriltallene gjelder for siste halvpart av måneden – fordi devicedatabasen til vår statistikkleverandør ble oppdatert da. Med på lasset fulgte da statistikk for iPad og Nokias flaggskip N900

 1. Apples og iPhones dominans stopper ikke opp – men øker. Apple har nå sensasjonelle 85% av alle mobile sidevisninger på A-pressens nettsider (web og mobiltilpassede)
 2. iPad begynner å merkes: med 1,8% er iPad er den tredje største mobile enheten for andre halvpart av april – etter iPhone og iPod Touch. I inngangen til mai er andelen langt større enn tallet som fremkommer her. Dette altså på en enhet som ikke er lansert i Norge.
 3. Android går tilbake! I februar var andelen 2,1% – nå er den på 1,3%. Veldig overraskende, spesielt siden operativsystemet bare blir bedre og bedre og burde etter hvert seile opp til å bli iPhones største utfordrer.
 4. Det er stadig nitriste tall for hhv Opera Mobile og Opera Mini – med under 0,1% andel hver. Det er ikke lenge siden Opera skrøt av hvor mange som hadde installert Opera Mini på iPhone. Vi ser ingen verdens ting til den effekten.
 5. Nokias toppmodell N900 utgjør med 0,2% småtterier av trafikken vår.
 6. Som før: det er i praksis bare fire aktørers mobiler som benyttes av A-pressens lesere: Apples, Nokias, Sony-Ericssons og HTCs. Produsentene Samsung, Blackberry, LG, HP, Palm, Siemens og Motorola har til sammen godt under 1 prosent av markedet.
 7. WindowsMobile er ikke en spiller på den mobile banehalvdelen i det hele tatt. Kun 0,9% av brukerne surfet med en WinMobile i april – og oktoberlanseringen av Windows Mobile 6.5 har ikke hatt noen effekt – snarere tvert om: i september logget vi en prosentandel på 2,9 for WinMobile.

Tallene er gitt med samme forbehold som sist:

 • Statistikken over er for mobilenheter, uavhengig av om de har vært innom mobilsidene eller websidene. Tallene tar altså høyde for begge deler, og redirects til mobilversjonene spiller altså ingen rolle for tallenes del. Vi kan segmentere kun på mobile enheter som har besøkt enten mobilversjonene eller webversjonen, men vi har altså valgt å ikke gjøre det.
 • Statistikken er fra Sitestat, ikke TNS Scores/TNS Mobile. Tallene er ikke “offisielle”, men ut fra det vi kan se når vi sammenlikner TNS’ tall med Sitestat så er de mer enn like nok til at vi kan si at Sitestat-tallene representerer virkeligheten så godt det lar seg gjøre.
 • Mobiltall på dette nivået er så ferskt at de antakelig inneholder feilkilder. Det er en liten andel “unknown” i dataene – dette er et tall vi har fått presset ganske langt ned mot null, men enkelte enheter vil vi dessverre ikke fange opp. Er det perfekt? Antakelig ikke. Android kan for eksempel, dersom brukeren velger å gjøre det, kamuflere seg bak en annen UA-streng.

Grafene under viser:

 • Fordelingen mellom mobilprodusenter
 • Fordelingen mellom mobilmodeller
 • Fordelingen mellom mobile operativsystemer
 • Fordelingen mellom mobile nettlesere

Tallene og grafene, i detalj:

Se regnearkene som grafene er laget på basis av på Google Docs.

Produsent

Mobilmodeller

Mobil-OS

Browsere

Addendum: iPhones vekst fra 1. november 09 til 12. mai 10

Etter en diskusjon på Twitter kom spørsmålet om vi hadde tall på iPhones prosentvise vekst. Det har vi. De siste seks måneder ser den slik ut:

Mobilstatistikk for A-pressens nettaviser, november 2009

Nytt dypdykk i november-mobilstatistikken for A-pressens mobile nettaviser og nettaviser (fordi det finnes brukere som foretrekker web-versjonen). Merk at statistikken er i prosent av sidevisninger – ikke i prosent av brukersesjoner, som vi er vant til fra den vanlige nettleserstatistikken.

 1. Apples og iPhones enorme dominans er blitt større siden september. Apple har hele 67,5 prosent av alle mobile sidevisninger i A-pressenettverket.
 2. Android har dukket opp! 1,5% av brukerne våre i november benytter Android OS-et. Forvent at denne andelen stiger etter hvert som det kommer flere enheter på markedet.
 3. Som i september: det er i praksis bare er fire aktørers mobiler som benyttes av A-pressens lesere: Apples, Nokias, Sony-Ericssons og HTCs. Produsentene Samsung, Blackberry, LG, HP, Palm, Siemens og Motorola har til sammen kun ca 1 prosent av markedet.
 4. Det er stadig triste tall for hhv Opera Mobile og Opera Mini – med kun 0,1% andel hver.
 5. WindowsMobile er ikke en spiller på den mobile banehalvdelen i det hele tatt. Kun 0,9% av brukerne surfet med en WinMobile i november – og oktoberlanseringen av Windows Mobile 6.5 har ikke hatt noen effekt – snarere tvert om: i september logget vi en prosentandel på 2,9 for WinMobile.

Tallene er gitt med samme forbehold som sist:

 • Statistikken over er for mobilenheter, uavhengig av om de har vært innom mobilsidene eller websidene. Tallene tar altså høyde for begge deler, og redirects til mobilversjonene spiller altså ingen rolle for tallenes del. Vi kan segmentere kun på mobile enheter som har besøkt enten mobilversjonene eller webversjonen, men vi har altså valgt å ikke gjøre det.
 • Statistikken er fra Sitestat, ikke TNS Metrix/TNS Mobile. Tallene er ikke “offisielle”, men ut fra det vi kan se når vi sammenlikner TNS’ tall med Sitestat så er de mer enn like nok til at vi kan si at Sitestat-tallene representerer virkeligheten så godt det lar seg gjøre.
 • Mobiltall på dette nivået er så ferskt at de antakelig inneholder feilkilder. Det er enn så lenge et par prosentandeler “unknown” i dataene – før sommeren var dette mye, mye høyere. Vi har jobbet sammen med Sitestat-leverandør Nedstat om å klare å identifisere og redusere denne mengden. Men er det perfekt? Antakelig ikke. Android kan for eksempel, dersom brukeren velger å gjøre det, kamuflere seg bak en annen UA-streng.

Grafene under viser:

 • Fordelingen mellom mobilprodusenter
 • Fordelingen mellom mobilmodeller
 • Fordelingen mellom mobile operativsystemer
 • Fordelingen mellom mobile nettlesere

Tallene og grafene, i detalj:

Siden det plutselig ikke er mulig å lime inn iframes med embeds her, kan dere se tallene i et regneark på Google Docs.

Mobilprodusenter

Mobilmodeller

Mobil-OS

Browsere

Skjermstørrelser

Flash-støtte:

Kamerastøtte:

Mobilstatistikk for A-pressens nettaviser, september 2009

03.10.2009

Med moderne smartelefoner er de mobile nettavisene er i ferd med å bli en naturlig del av nettaviskonsumet – noe som har gitt et nødvendig og spennende skyv i utviklingen av nettaviser som også fungerer på små skjermer.

Men dersom du trodde nettleser/OS-kombinasjoner for normale datamaskiner komplisert, så har du aldri sett nærmere på det mobile landskapet. Det er, for å låne Steve Jobs’ ord om BlueRay, “a bag of hurt”. Eller som en kollega konsist oppsummerte det (med et sitat fra filmen Ford Fairlane), etter å ha utviklet våre egne mobile nettaviser i juni: “like masturbating with a cheese grater: slightly amusing, but mostly painful”.

Som utvikler har du i praksis svært liten kontroll over hvordan utseendet ender opp i andre enden. Heldigvis begynner vi å få statistikk som i det minste gir oss muligheten til å vite litt mer om hva slags mobiler folk bruker – og hvilke egenskaper de har.

Vi har i den forbindelse tatt et dypdykk i september-statistikken for A-pressens mobile nettaviser og nettaviser (fordi det finnes brukere som foretrekker web-versjonen). Merk at statistikken er i prosent av sidevisninger – ikke i prosent av brukersesjoner, som vi er vant til fra den vanlige nettleserstatistikken. Nederst finner du imidlertid dag-for-dag-fordelingen i september mellom mobilprodusentene – målt i nettopp brukersesjoner. Styreforholdet mellom produsentene er imidlertid slående likt sidevisningstallene.

Presisering etter kommentar fra Trygve Lie i kommentarfeltet:

 • Statistikken over er for mobilenheter, uavhengig av om de har vært innom mobilsidene eller websidene. Tallene tar altså høyde for begge deler, og redirects til mobilversjonene spiller altså ingen rolle for tallenes del. Vi kan segmentere kun på mobile enheter som har besøkt enten mobilversjonene eller webversjonen, men vi har altså valgt å ikke gjøre det – nettopp for å unngå den problemstillingen Trygve trekker opp.
 • Statistikken er fra Sitestat, ikke TNS Metrix/TNS Mobile. Tallene er ikke “offisielle”, men ut fra det vi kan se når vi sammenlikner TNS’ tall med Sitestat så er de mer enn like nok til at vi kan si at Sitestat-tallene representerer virkeligheten så godt det lar seg gjøre.
 • Mobiltall på dette nivået er så ferskt at de antakelig inneholder feilkilder. Det er enn så lenge et par prosentandeler “unknown” i dataene – før sommeren var dette mye, mye høyere. Vi har jobbet sammen med Sitestat-leverandør Nedstat om å klare å identifisere og redusere denne mengden. Men er det perfekt? Antakelig ikke. Se for eksempel kommentaren under om at Android kan, dersom brukeren velger å gjøre det, kamuflere seg bak en annen UA-streng.

Grafene under viser:

 • Fordelingen mellom mobilprodusenter
 • Fordelingen mellom mobilmodeller
 • Fordelingen mellom mobile operativsystemer
 • Fordelingen mellom mobile nettlesere

i tillegg har vi sett på

 • Dag-for-dag-fordelingen mellom mobilprodusentene, målt i brukersesjoner

Det finnes flere slående trekk her.

 1. Det ene er Apples og iPhones enorme dominans i den mobile nettbruken. iPhone står alene for halvparten av sidevisningene fra mobil i september.
 2. Det andre slående trekket er at det i praksis bare er fire aktørers mobiler som benyttes av A-pressens lesere: Apples, Nokias, Sony-Ericssons og HTCs. Produsentene Samsung, Blackberry, LG, HP, Palm, Siemens og Motorola har til sammen kun ca 1 prosent av markedet.
 3. Det tredje er at vi kun ser små spor etter de mye omtalte smart-telefonene basert på Googles Andoid, PalmPre/WebOS og Blackberry (som riktignok i liten grad har en tilstedeværelse i det norske markedet). Edit: Androids integrerte browser kan agere Safari – og Android-browseren Steel agerer både Safari og iPhoneOS. Android-brukere kan dermed skjules i iPhone-dataene (takk til @kvisten).
 4. Det fjerde er at Opera Mobile/Opera Mini foretrekkes av en forsvinnende liten del av våre brukere.
 5. Det femte er at WindowsMobile heller ikke har vunnet innpass hos våre brukere. Det gjenstår å se om oktoberlanseringen av Windows Mobile 6.5 har noen effekt, men det er ikke tvil om at storebror på desktoppen er lillebror på mobil.

Tallene og grafene, i detalj:

Mer info om de mindre kjente mobilprodusentene som dukker opp i statistikken:

Mer info om enkelte av MobilOSene:

 • SymbianOS – som blant annet benyttes i Nokias mer avanserte telefoner
 • Series 40 – som benyttes i Nokias “folketelefoner”
 • Proprietary har vi ingen info om – men oddsene er gode for at dette dreier seg om Sony-Ericssons telefoner.

Mer info om de mobile browserne:

 • Safari er Apples nettleser, benyttes av iPhone og iPod Touch, og finnes som WebKit i opensourceformat. Er basis både for S60, PalmPre og Android.
 • S60 er browseren Nokias avanserte telefoner, bruker WebKit (som er opernsourcenavnet på Apples Safari).
 • NetFront brukes blant annet av Sony Ericssons telefoner, Nokias N-Gage og Samsung
 • S40 er også basert på WebKit, og brukes av Nokias “folketelefoner”.
 • Internet Explorer Mobile er det nyeste navnet på Microsofts mobile nettleser
 • Pocket Internet Explorer er en eldre IE-versjon på mobil OS-versjoner før Windows Mobile 5.0.
 • BlackBerryBrowser brukes av BlackBerry-telefonene. Lite utbredt i Norge
 • AndroidBrowser for Googles Android-OS. Basert på WebKit.
 • SEMC-browser brukes blant annet av SonyEricsson K750i og SonyEricsson Z500a
 • Opera Mini er en norsk mobilnettleser som påstås å ha 30 millioner brukere verden over.
 • Opera Mobile er en kraftig, moderne browser for mobile enheter fra samme selskap som lager Opera Mini. Kjører på de fleste telefoner, dog ikke iPhone.
 • Obigo browser kan kjøre på ulike Windows Mobile og S60-terminaler.
 • Openwave finnes i telefoner fra Motorola, Samsung og LG
 • Teleca er det vanskelig å finne konkret info om, men browseren ser ut til å brukes i LG-telefoner. Ser ut til å ha blitt skilt ut av Obigo.
 • S80 var Nokias profftelefonOS, med tilhørende browser, for telefoner som Nokia 9500