Viser arkivet for desember, 2010

Nå slår vi på neste generasjons internett

Den 26. oktober gjorde vi en omfattende test for å finne ut om våre lesere ville få problemer ved innføringen av IPv6 (som også kalles neste generasjons internett). Testen gikk så bra at vi fra og med i dag gjør endringen permanent.

Les mer…

Nettlesergradering desember 2010

Ett år siden sist nå, så her er oppdatert nettlesergradering for APDMs tjenester. Den viktigste endringen er nok at Internet Explorer 6 ikke lenger er en støttet plattform. Dette betyr ikke nødvendigvis at sidene ikke vil virke i IE6, men de vil ikke lenger bli testet med denne nettleseren.

NB! Siste versjon av graderingstabellen ble publisert i desember 2012.

Firefox 3.6 Safari 5.0 Opera 10 Chrome IE6 IE7 IE8 IE9
Windows A* A* A* X A* A* W
Mac A A* A A
Linux A A

For Chrome gjelder tabellen siste offisielle versjon.

A betyr full støtte, B betyr delvis støtte, X betyr usupportert nettleser, og W betyr under overvåking. Stjerne betyr en kombinasjon av nettleser og operativsystem det skal testes for.

Fullstendig forklaring av symbolene