Mobilstatistikk for A-pressens nettaviser, september 2009

03.10.2009

Med moderne smartelefoner er de mobile nettavisene er i ferd med å bli en naturlig del av nettaviskonsumet – noe som har gitt et nødvendig og spennende skyv i utviklingen av nettaviser som også fungerer på små skjermer.

Men dersom du trodde nettleser/OS-kombinasjoner for normale datamaskiner komplisert, så har du aldri sett nærmere på det mobile landskapet. Det er, for å låne Steve Jobs’ ord om BlueRay, “a bag of hurt”. Eller som en kollega konsist oppsummerte det (med et sitat fra filmen Ford Fairlane), etter å ha utviklet våre egne mobile nettaviser i juni: “like masturbating with a cheese grater: slightly amusing, but mostly painful”.

Som utvikler har du i praksis svært liten kontroll over hvordan utseendet ender opp i andre enden. Heldigvis begynner vi å få statistikk som i det minste gir oss muligheten til å vite litt mer om hva slags mobiler folk bruker – og hvilke egenskaper de har.

Vi har i den forbindelse tatt et dypdykk i september-statistikken for A-pressens mobile nettaviser og nettaviser (fordi det finnes brukere som foretrekker web-versjonen). Merk at statistikken er i prosent av sidevisninger – ikke i prosent av brukersesjoner, som vi er vant til fra den vanlige nettleserstatistikken. Nederst finner du imidlertid dag-for-dag-fordelingen i september mellom mobilprodusentene – målt i nettopp brukersesjoner. Styreforholdet mellom produsentene er imidlertid slående likt sidevisningstallene.

Presisering etter kommentar fra Trygve Lie i kommentarfeltet:

 • Statistikken over er for mobilenheter, uavhengig av om de har vært innom mobilsidene eller websidene. Tallene tar altså høyde for begge deler, og redirects til mobilversjonene spiller altså ingen rolle for tallenes del. Vi kan segmentere kun på mobile enheter som har besøkt enten mobilversjonene eller webversjonen, men vi har altså valgt å ikke gjøre det – nettopp for å unngå den problemstillingen Trygve trekker opp.
 • Statistikken er fra Sitestat, ikke TNS Metrix/TNS Mobile. Tallene er ikke “offisielle”, men ut fra det vi kan se når vi sammenlikner TNS’ tall med Sitestat så er de mer enn like nok til at vi kan si at Sitestat-tallene representerer virkeligheten så godt det lar seg gjøre.
 • Mobiltall på dette nivået er så ferskt at de antakelig inneholder feilkilder. Det er enn så lenge et par prosentandeler “unknown” i dataene – før sommeren var dette mye, mye høyere. Vi har jobbet sammen med Sitestat-leverandør Nedstat om å klare å identifisere og redusere denne mengden. Men er det perfekt? Antakelig ikke. Se for eksempel kommentaren under om at Android kan, dersom brukeren velger å gjøre det, kamuflere seg bak en annen UA-streng.

Grafene under viser:

 • Fordelingen mellom mobilprodusenter
 • Fordelingen mellom mobilmodeller
 • Fordelingen mellom mobile operativsystemer
 • Fordelingen mellom mobile nettlesere

i tillegg har vi sett på

 • Dag-for-dag-fordelingen mellom mobilprodusentene, målt i brukersesjoner

Det finnes flere slående trekk her.

 1. Det ene er Apples og iPhones enorme dominans i den mobile nettbruken. iPhone står alene for halvparten av sidevisningene fra mobil i september.
 2. Det andre slående trekket er at det i praksis bare er fire aktørers mobiler som benyttes av A-pressens lesere: Apples, Nokias, Sony-Ericssons og HTCs. Produsentene Samsung, Blackberry, LG, HP, Palm, Siemens og Motorola har til sammen kun ca 1 prosent av markedet.
 3. Det tredje er at vi kun ser små spor etter de mye omtalte smart-telefonene basert på Googles Andoid, PalmPre/WebOS og Blackberry (som riktignok i liten grad har en tilstedeværelse i det norske markedet). Edit: Androids integrerte browser kan agere Safari – og Android-browseren Steel agerer både Safari og iPhoneOS. Android-brukere kan dermed skjules i iPhone-dataene (takk til @kvisten).
 4. Det fjerde er at Opera Mobile/Opera Mini foretrekkes av en forsvinnende liten del av våre brukere.
 5. Det femte er at WindowsMobile heller ikke har vunnet innpass hos våre brukere. Det gjenstår å se om oktoberlanseringen av Windows Mobile 6.5 har noen effekt, men det er ikke tvil om at storebror på desktoppen er lillebror på mobil.

Tallene og grafene, i detalj:

Mer info om de mindre kjente mobilprodusentene som dukker opp i statistikken:

Mer info om enkelte av MobilOSene:

 • SymbianOS – som blant annet benyttes i Nokias mer avanserte telefoner
 • Series 40 – som benyttes i Nokias “folketelefoner”
 • Proprietary har vi ingen info om – men oddsene er gode for at dette dreier seg om Sony-Ericssons telefoner.

Mer info om de mobile browserne:

 • Safari er Apples nettleser, benyttes av iPhone og iPod Touch, og finnes som WebKit i opensourceformat. Er basis både for S60, PalmPre og Android.
 • S60 er browseren Nokias avanserte telefoner, bruker WebKit (som er opernsourcenavnet på Apples Safari).
 • NetFront brukes blant annet av Sony Ericssons telefoner, Nokias N-Gage og Samsung
 • S40 er også basert på WebKit, og brukes av Nokias “folketelefoner”.
 • Internet Explorer Mobile er det nyeste navnet på Microsofts mobile nettleser
 • Pocket Internet Explorer er en eldre IE-versjon på mobil OS-versjoner før Windows Mobile 5.0.
 • BlackBerryBrowser brukes av BlackBerry-telefonene. Lite utbredt i Norge
 • AndroidBrowser for Googles Android-OS. Basert på WebKit.
 • SEMC-browser brukes blant annet av SonyEricsson K750i og SonyEricsson Z500a
 • Opera Mini er en norsk mobilnettleser som påstås å ha 30 millioner brukere verden over.
 • Opera Mobile er en kraftig, moderne browser for mobile enheter fra samme selskap som lager Opera Mini. Kjører på de fleste telefoner, dog ikke iPhone.
 • Obigo browser kan kjøre på ulike Windows Mobile og S60-terminaler.
 • Openwave finnes i telefoner fra Motorola, Samsung og LG
 • Teleca er det vanskelig å finne konkret info om, men browseren ser ut til å brukes i LG-telefoner. Ser ut til å ha blitt skilt ut av Obigo.
 • S80 var Nokias profftelefonOS, med tilhørende browser, for telefoner som Nokia 9500

Vist 3211 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

God oppsumering, men jeg savner et par ting i infoen og jeg tror faktisk at tallene er noe feil. Jeg skal prøve å oppsummere:

- Hvilke “domene strategi” kommer disse tallene fra? Skal jeg annta vil jeg tro at dem er basert på alle avisers mobil version som lever på mobil. domene. Altså; alle aviser i A-Pressen er i desktop version å finne på www. (eks. www.ba.no) og i mobil version (eks. mobil.ba.no).

- Jeg anntar at dette er TNS Gallup tall. Hos TNS Gallup er mobil og desktop to forskjellige statistikker. Det er viktig å ha i bakhodet.

- Hvis dette er tall som baserer seg på mobil. (mobil versionen) er det verdt å merke seg at på www. (desktop versionen) ligger det en liten sak som sender alle iPhone / iTouche brukere til mobil. versionen. Det påvirker følgende punkt som du trekker frem:

Det fjerde er at Opera Mobile/Opera Mini foretrekkes av en forsvinnende liten del av våre brukere.

Opera Mini / Mobile behandles ikke på samme måte som iPhone / iTouche. F.eks. Opera Mini tygger desktop versionen like godt som en full desktop version av Opera gjør og jeg tror at alle Opera Mini / Mobile brukere må du leite i statistikken for www. for å finne. Grunnen til at tallet for Opera Mini / Mobil brukere er så svinnende lave er fordi en Opera Mini / Mobil bruker blir ikke “tvunget over” til mobil versionen slik som iPhone / iTouch brukere blir. En Opera Mini / Mobil bruker tror jeg over hodet ikke ville finne på å taste inn adressen til mobil. versionen av sitene.

Det får meg til å reise følgende spørsmål:

- Bør Opera Mini / Mobile også styres til mobil. versionen av sitene? Og; er det noe en Opera Mini bruker virkelig vil?

- Hvis ja på forige spørsmål; hvordan skal man da telle hvilken mobil det er snakk om? Opera Mini identifiserer seg som Opera Mini uansett hvilken telefon den brukes på og man har ingen mulighet til å finne ut hvilken telefon som er i bruk. Med andre ord; man får en feil mobil statistikk siden det er en browser som ikke sier hvilken telefon den kjører på.

- Hvorfor holder TNS Gallup i 2009 å skiller på internettmåling og mobilmåling når skillet mellom de to verdene er på god vei til å viskes ut? Personlig synes jeg at dette er en helt rav ruskende gal segmentering og som egentlig sier mer om TNS Gallup enn om tallene i seg selv.

Jeg vil også kommentere:

Det tredje er at vi kun ser små spor etter de mye omtalte smart-telefonene basert på Googles Andoid

Disse tror jeg også du finner i desktop statistikken. Det gjøres ingen tiltak for å dirigere Android brukere fra www. versionen til mobil. versionen. Android’s webkit tygger også vanlige desktop sider godt og jeg tror ikke en Android bruker vil finne på å taste inn mobil. adressen… Man skal også huske at Opera Mini finnes for Android og mange Android brukere kan skjule seg bak Opera Mini tallene, men det veit man som sagt ikke siden Opera Mini sier ingenting til server / statistikk verktøy om hvilken telefon den kjører på.

Disse tallene tror jeg er veldig farget av at man har valgt å KUN dirigere iPhone / iTouche brukere fra www. til mobil.

Hei Trygve, godt du kommenterte – fordi jeg ser at jeg burde presisert et par ting:

 • Statistikken over er for mobilenheter, uavhengig av om de har vært innom mobilsidene eller websidene. Tallene tar altså høyde for begge deler, og redirects til mobilversjonene spiller altså ingen rolle for tallenes del. Vi kan segmentere kun på mobile enheter som har besøkt enten mobilversjonene eller webversjonen, men jeg har altså valgt å ikke gjøre det – nettopp for å unngå den problemstillingen du trekker opp. Jeg skrev faktisk om akkurat det i teksten, men jeg burde antakelig vært langt mer eksplisitt.
 • Statistikken er fra Sitestat, ikke TNS Metrix/TNS Mobile. Tallene er dermed ikke “offisielle”, men ut fra det vi kan se når vi sammenlikner TNS’ tall med Sitestat så er de mer enn like nok til at vi kan si at Sitestat-tallene representerer virkeligheten så godt det lar seg gjøre.
 • Mobiltall på dette nivået er så ferskt at de antakelig inneholder feilkilder. Det er enn så lenge et par prosentandeler “unknown” i dataene – før sommeren var dette mye, mye høyere. Jeg har jobbet sammen med Sitestat-leverandør Nedstat om å klare å identifisere og redusere denne mengden. Men er det perfekt? Antakelig ikke. Se for eksempel kommentaren om at Android kan, dersom brukeren velger å gjøre det, kamuflere seg bak en annen UA-streng.

Jeg har oppdatert posten for å reflektere disse presiseringene.

 • Til din kommentar om hvorfor TNS velger å ha en mobilliste og en webliste: Det er MBL/Nettforum (oppdragsgiver) som velger det, ikke TNS Gallup (leverandør). Årsaken til det er å finne i begrunnelsen for å ha listene der i det hele tatt: det skal si noe om både størrelsesforhold mellom aktørene og gi tall til markedet, det vil si annonsekjøperne. Enn så lenge skiller markedet (annonsekjøperne) i aller høyeste grad mellom mobilweb og web – derfor gjør listene det også.

Flott at du oppklarte de utydelighetene. Å skille ut mobil statistikk bør gjøres på kryss av de forskjellige “versionene” man har av en site da det som sagt kan være mobile enheter som accesserer alle versionene.

og finnes som WebKit i opensourceformat

I utviklingsøyemed er det forøvrig veldig viktig å merke seg at det finnes ikke EN WebKit for mobil. Dette er nok kanskje litt grunnen til at jeg så smått har lagt WebKit for litt hat da det er X antall brancher / forks av WebKit som florerer der ute. Noe som gjør mobil utvikling til en noe tvilsom affære. PPK har laget en fin oversikt over hvilket mareritt WebKit er for mobil.

Det er derfor veldig synd at det er så få Opera Mini brukere å se i denne statistikken (noe jeg fortsatt finner underlig). Opera Mini er tross alt konsistent på alle enheter den kan kjøres på (noe som er noen hundre enheter).

Jeg også var forundret over at Opera hadde så liten markedsandel hos oss, men dette er altså de tallene jeg får ut av verktøyet vårt. Opera gjør ikke noe krøll med identifiseringen som du kjenner til? Vi snakker en streit UA-streng a la Opera/9.51 Beta (Microsoft Windows; PPC; Opera Mobi/1718; U; en)?

Fant denne siden – og dersom det som står der er riktig, er Opera Mobile good guy når det gjelder ua-deklarasjon. Det er ikke alle andre, gitt.

Det er forskjell på Opera Mobile og Opera Mini. Opera Mobile er en “vanlig” mobil browser som gjør all rendring av sidene på telefonen (aka WebKit og andre mer kjente mobilbrowsere). Mobile er som regel preinstallert på telefoner og i Norge er det relativt få telefoner med den på. HTC har noen modeller som har den og jeg er egentlig ikke så forundret over at Opera Mobile tallene er lave. Den siden du fant refererer til Opera Mobile og der er de “good guys” når det kommer til UA strengen.

Opera Mini er derimot noe helt annet. Opera Mini er en transcoder. D.v.s at de prosesserer alt server side også overføres det en superkomprimert version til telefonen. Det gir muligheten til å kjøre full version av Opera selv om mobilen har svært lite resurser å leke med samt at brukeren sparer veldig mye i data overføring. Man kan på en måte se på Opera Mini som en proxy som manipulerer sidene og det i den hensikt at man skal kunne browse websider ment for desktop og man baserer veldig dette på at man skal ikke drive å spesifikt lage mobile versioner av sider. En tanke jeg er veldig enig i.

Men; Opera Mini er ikke hetl “good guy” når det kommer til UA’en synes jeg.

Dette er UA’en (hele requesten vi ser serverside) til en vanlig desktop version av Opera:

213.46.43.238 – - [08/Oct/2009:12:03:00 +0100] “GET / HTTP/1.1” 200 743 “null” “Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; en-GB) Presto/2.2.15 Version/10.10”

Den sier meg at vi har med en Opera version 10.10 på en Linux med engelsk språk. Den har rendrings engine Presto version 2.2.15. Merk at man også har Opera 9.80 i UA’en. Det er en ganske grei forklaring på det.

UA’en (hele requesten vi ser serverside) til Opera Mini ser slik ut:

80.239.242.21 – - [08/Oct/2009:12:04:40 +0100] “GET / HTTP/1.1” 200 743 “null” “Opera/9.80 (J2ME/MIDP; Opera Mini/5.0.15650/756; U; en) Presto/2.2.0”

Dette sier oss noe ala dette; vi har med en Opera å gjøre. Det er en version 9.80 og har rendings engine Presto version 2.2.0. Men, det er en Opera Mini version 5.xxx som kjører på en J2ME (en java version mao, høyst trolig en Symbian).

Her er det to ting man bør legge merke til; Opera 10 har Opera/9.80 i UA strengen sin og Opera Mini har også Opera/9.80 i UA strengen. En dårlig UA detekteringsalgoritme vil detektere begge som en Opera 9.80. Dette er det eneste “krøllet” jeg kan tenke meg.

Det er forøvrig to ting jeg savner i Opera Mini UA’en og som gjør at jeg ikke synes at Opera er “good guys” her:

- Jeg savner å vite hvilken enhet Minien kjører på. Her brukte jeg en Nokia E65. Noen vil kanskje missbruke dette til å lage mobil spesifike sider, de om det, men jeg vil svært gjerne vite om enheten så man kan f.eks. bruke dette til å gi brukeren innhold som er tilpasset enheten. F.eks. en bruker med en business telefon er kanskje mer interessert i børs innhold enn en bruker med en fjortiss telefon. Her synes jeg Opera tar fra oss muligheten til å spisse innhold til brukeren.

- IP’en som vi får er IP’en til Opera sine transcoder servere og ikke telefonenes IP. D.v.s at i statistikk øyemed har vi null mulighet til å plott hvor brukerne kommer fra. Nå har Opera flere transcoder sentre rundt om i verden, men det er ikke godt nok synes jeg.

Takk for oppklaringen, Trygve.

Slik jeg leser det du skriver så er UA-strengen til Opera Mini rett-frem og burde ikke være kilde til feilstatistikk når det gjelder selve detekteringen at det er en Opera Mini som er brukt. Imidlertid vil manglende enhetsdata og OS-deklarasjon på Opera Mini med andre ord representere en av feilkildene som rapporteres i “Unknown”-potten.

Jeg forstår deg riktig da, ikke sant?

Ja. Til en viss grad, men merk at begge UA strengene inneholder Opera/9.80. Gjør man en “dårlig” UA gjenkjenning, f.eks. at man matcher bare på første tilfelle av “Opera”, vil Opera Mini og Opera desktop versionen bli en og samme browser.

MEN: Jeg ser nå at det kom ikke tydelig frem i de UA strengene jeg postet i forige post. Origo (formatkoden Textile) har en skikkelig lei tendens til å manipulere tekst så de UA stengene jeg postet ovenfor er feil og manger en viktig bit da Origo har manipulert dem. Argghhh… Riktige UA’er er:

For Opera Mini 5 beta:

80.239.242.21 – - [08/Oct/2009:12:04:40 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 743 "null" "Opera/9.80 (J2ME/MIDP; Opera Mini/5.0.15650/756; U; en) Presto/2.2.0"

For Opera Desktop 10.10:

213.46.43.238 – - [08/Oct/2009:12:03:00 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 743 "null" "Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; en-GB) Presto/2.2.15 Version/10.10"

Se her at begge strengene begynner med Opera/9.80. Noe som kan føre til at UA detekteringen feiler.

Annonse

Nye bilder